Tải Công văn 48/BXD-KTXD năm 2014 về tính phụ cấp không ổn định sản xuất do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 48/BXD-KTXD năm 2014 về tính phụ cấp không ổn định sản xuất do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 48/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 10/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 48/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 48/BXD-KTXD năm 2014 về tính phụ cấp không ổn định sản xuất do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 48/BXD-KTXD
V/v: tính phụ cấp
không ổn định sản xuất.

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 45/CV-LCC ngày
07/01/2014 của Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô về việc tính phụ cấp không ổn định
sản xuất. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc tính phụ cấp không ổn định sản xuất:

Ngày 29/11/1993 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có
văn bản số 4076/LĐTBXH-TL giải quyết chế độ tiền lương cho công nhân xây dựng
gửi Bộ Xây dựng với nội dung: “ do điều kiện sản xuất trong xây dựng cơ bản
thường xuyên không ổn định, nên được tính vào đơn giá tiền lương hệ số không ổn
định sản xuất với các mức cụ thể khác nhau tùy theo từng công trình, nhưng tối
đa không quá 15% lương cấp bậc, chức vụ”.

Ngày 30/12/2005 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có
văn bản số 4508/LĐTBXH-TL gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
với nội dung: “các quy định tại công văn số 4076/LĐTBXH-TL nói trên hiện nay
vẫn còn hiệu lực thi hành”.

2. Cho đến thời điểm này Bộ Xây dựng đã có nhiều văn bản trả
lời các địa phương, tổ chức về việc tính phụ cấp không ổn định sản xuất như
sau:

Do đặc thù của ngành xây dựng, người lao động thường phải di
chuyển theo các công trình xây dựng, vì vậy, chi phí nhân công trong dự toán
xây dựng công trình còn có thêm phụ cấp không ổn định sản xuất (phụ cấp không
ổn định sản xuất là khoản phụ cấp mang tính ngành nghề để bảo đảm cho công nhân
làm việc ở các công trường ổn định cuộc sống), do vậy, việc tính phụ cấp không
ổn định sản xuất chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình là phù
hợp.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung
trong hợp đồng đã được các bên ký kết và quy định của Nhà nước có liên quan.

Với nội dung trên, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô tổ chức
thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *