Tải Công văn 472/BXD-PTĐT tổng kết việc thi hành Nghị định 42/2009/NĐ-CP về phân loại đô thị và Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 472/BXD-PTĐT tổng kết việc thi hành Nghị định 42/2009/NĐ-CP về phân loại đô thị và Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 472/BXD-PTĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Thanh Nghị
Ngày ban hành: 22/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 472/BXD-PTĐT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 472/BXD-PTĐT tổng kết việc thi hành Nghị định 42/2009/NĐ-CP về phân loại đô thị và Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 472/BXD-PTĐT
V/v: Tổng kết việc
thi hành Nghị định số 42/2009/NĐ-CP về phân loại đô thị và các Thông tư hướng
dẫn thực hiện Nghị định

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương

Để có cơ sở nghiên cứu soạn thảo sửa đổi, bổ sung, thay thế
Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô
thị (gọi tắt là Nghị định 42) trình Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2013 theo
chương trình xây dựng văn bản pháp luật của Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Quý
cơ quan chỉ đạo các Sở, Ngành có liên quan báo cáo việc thi hành Nghị định 42
và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định với các nội dung sau đây:

1. Tổ chức đánh giá, tổng kết việc thi hành Nghị định 42 và
các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định từ khi các văn bản này có hiệu lực
thi hành. Đồng thời đánh giá việc thực hiện phân loại trên địa bàn.

2. Nêu những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện
Nghị định 42 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định.

3. Đề xuất, kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung,
thay thế trong Nghị định (nêu rõ lý do và hướng giải quyết).

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Xây dựng (Cục Phát triển đô thị) –
37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 05/4/2013. Mọi chi tiết xin
liên hệ với đ/c Lê Hồng Thủy, Phó trưởng phòng quản lý phát triển đô thị; ĐT:
0983033468; Email: quanlydothi.uda@gmail.com./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
– Sở XD các tỉnh, TP trực thuộc TW (để t.hiện);
– Sở QHKT TP. Hà Nội, TP.HCM (để t.hiện);
– Lưu: VT, PTĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Nghị

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *