Tải Công văn 462/BXD-KTXD năm 2014 vận dụng định mức xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 462/BXD-KTXD năm 2014 vận dụng định mức xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 462/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 18/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 462/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 462/BXD-KTXD năm 2014 vận dụng định mức xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 462/BXD-KTXD
V/v vận dụng các định mức xây dựng công
trình.

Hà Nội, ngày
18 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi :
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 979/UBND-QHXDGT
ngày 12/02/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc vận dụng định mức
dự toán xây dựng công trình đối với dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy và tuyến đường
hai đầu cầu – Giai đoạn I. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 2.1.5, mục III, Thông
tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản
lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: Trường hợp sử dụng các định
mức xây dựng mới chưa có trong danh mục định mức được Bộ Xây dựng, các Bộ
chuyên ngành và các địa phương công bố để làm cơ sở lập đơn giá để thanh toán đối
với các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng hình thức chỉ định thầu,
thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Riêng công
trình xây dựng thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì
Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét
quyết định.

2. Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp nêu
tại văn bản số 979/UBND-QHXDGT, đây là dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và
thực hiện theo hình thức chỉ định thầu. Vì vậy, đối với các định mức được vận dụng,
điều chỉnh hoặc xây dựng mới như nêu tại tờ trình số 10512/TTrLS:
XD-GTVT-TC-LĐTB&XH ngày 27/12/2013 của Liên Sở: Xây dựng – Giao thông Vận tải
– Tài chính – Lao động thương binh và xã hội do người quyết định đầu tư xem
xét, quyết định và chịu trách nhiệm.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Uỷ
ban nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu
tư xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *