Tải Công văn 46/BXD-HĐXD năm 2017 về cung cấp thông tin của dự án khai thác và chế biến muối mỏ tại Lào do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 46/BXD-HĐXD năm 2017 về cung cấp thông tin của dự án khai thác và chế biến muối mỏ tại Lào do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 46/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 31/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 46/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 46/BXD-HĐXD năm 2017 về cung cấp thông tin của dự án khai thác và chế biến muối mỏ tại Lào do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 46/BXD-HĐXD
V/v Cung cấp thông tin của dự án khai thác
và chế biến muối mỏ tại nước CHDCND Lào.

Hà Nội, ngày
31 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:
Công ty TNHH Đại chúng TTCL

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số
F-044-TTCL(H)/VN-GOV-L-001 ngày 15/02/2017 của Quý Công ty đề nghị cung cấp
thông tin liên quan đến việc áp dụng quy định hiện hành của Việt Nam cho việc
phê duyệt tài liệu thiết kế xây dựng của Dự án khai thác và chế biến muối mỏ tại
CHDCND Lào do Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) làm chủ đầu tư. Sau khi xem
xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của pháp luật về xây dựng của Việt
Nam, đối với Dự án, gói thầu thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC, nhà thầu được
lựa chọn có trách nhiệm lập, trình chủ đầu tư tài liệu thiết kế xây dựng triển
khai sau thiết kế cơ sở để được thẩm định và phê duyệt, phù hợp với các thoả
thuận của Hợp đồng EPC được ký kết.

Trong quá trình thực hiện Dự án khai thác và chế
biến muối mỏ tại CHDCND Lào, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 74/BXD-HĐXD ngày 15/01/2016
thống nhất với đề nghị của Bộ Công thương (là Bộ quản lý công trình xây dựng
chuyên ngành) về việc xem xét uỷ quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật
của gói thầu EPC thuộc dự án cho Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (chủ đầu tư) trên
cơ sở bảo đảm sự phù hợp với pháp luật về xây dựng của CHDCND Lào
. Như vậy,
việc phê duyệt các tài liệu thiết kế xây dựng của dự án tuỳ thuộc vào quyết định
phê duyệt hoặc uỷ quyền phê duyệt thiết kế xây dựng của Bộ Công thương theo quy
định của pháp luật.

Ngoài ra, theo quy định tại Điểm
b, Khoản 2, Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng Hướng
dẫn hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công
trình thì việc thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng có thể được thực hiện
đối với từng phần, bộ phận công trình hoặc toàn bộ công trình, dự án
. Như vậy,
trong trường hợp pháp luật của CHDCND Lào không có quy định khác thì Tập đoàn
Hóa chất Việt Nam có thể xem xét tổ chức thẩm định, phê duyệt từng phần thiết kế
xây dựng công trình do nhà thầu đệ trình phù hợp với tiến độ và quy trình thực
hiện đã được thoả thuận trong hợp đồng

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị
Công ty TNHH Đại chúng TTCL nghiên cứu, thống nhất với chủ đầu tư dự án để tổ
chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Lưu: VT, HĐXD (BĐD).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Anh Tuấn

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *