Tải Công văn 449/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 giải quyết thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho công dân do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 449/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 giải quyết thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho công dân do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 449/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Phạm Ngô Hiếu
Ngày ban hành: 10/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 449/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 449/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 giải quyết thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho công dân do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 449/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
V/v giải quyết thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho công dân

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Tổng cục Quản lý đất đai nhận được Đơn xin hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Phạm Mạnh Bút trú tại ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc. Theo Đơn và tài liệu kèm theo thì việc sử dụng đất của ông Bút đã được bản án Bản án sơ thẩm số 01/2016/HC-ST ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Tòa án nhân huyện Phú Quốc nhận định “ông Bút sử dụng đất ổn định, lâu dài, đúng mục đích sử dụng đất và quy hoạch tại địa phương thì cần xem xét căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 công nhận cho ông Bút được quyền sử dụng toàn bộ diện tích 30.230 m2 mới đúng”. Tại Bản án sơ thẩm số 01/2016/HC-ST ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Tòa án nhân huyện Phú Quốc và Bản án Phúc thẩm số 19/2016/HCPT ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã quyết định hủy các quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc về việc xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi đất và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính đối với việc sử dụng diện tích nêu trên của Ông Phạm Mạnh Bút. Ngày 23 tháng 11 năm 2016, Tòa án nhân dân huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã có Quyết định số 07/2016/QĐ-THAHC buộc thi hành án hành chính đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc. Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc cũng đã có Văn bản số 415/UBND-NCPC ngày 11 tháng 10 năm 2017 thông báo về kết quả thi hành án.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 thì: “Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.”. Do đó để đảm bảo quyền và lợi ích của người sử dụng đất, tránh vi phạm quy định về trình tự, thủ tục hành chính và giảm việc khiếu nại kéo dài tại địa phương, Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc xem xét lại nguồn gốc sử dụng đất của ông Phạm Mạnh Bút để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. Kết quả giải quyết gửi về Tổng cục Quản lý đất đai, địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Trong quá trình giải quyết nếu còn khó khăn, vướng mắc thì có văn bản gửi Tổng cục Quản lý đất đai để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Mai Văn Phấn (để b/c);
– STN&MT tỉnh Kiên Giang (để chỉ đạo);
– Ông Phạm Mạnh Bút (để biết);
– Lưu: VT, VP(TH), CĐKĐĐ(VP).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Phạm Ngô Hiếu

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *