Tải Công văn 447/BXD-KHTC thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 447/BXD-KHTC thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 447/BXD-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 20/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thống kê   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 447/BXD-KHTC

[download]

Nội dung văn bản Công văn 447/BXD-KHTC thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 447/BXD-KHTC
V/v Thực hiện chế
độ báo cáo thống kê định kỳ.

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi:

– Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ Chí
Minh.

 

Ngày 10/10/2012, Bộ Xây dựng đã ban hành 02 Thông tư: số
05/2012/TT-BXD về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng và số
06/2012/TT-BXD về việc quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng.

Tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD nêu trên, Bộ Xây dựng đã có
quy định cụ thể về các biểu mẫu báo cáo, thời hạn nộp báo cáo. Tuy nhiên cho
đến thời điểm hiện nay một số Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội và Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ
Chí Minh vẫn chưa thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, gửi báo
cáo về Bộ theo đúng thời hạn đã quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD nêu
trên (đồng thời gửi về địa chỉ Email: Vukhtc@moc.gov.vn) ./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Các Cục, Vụ;
– Lưu: VT, KHTC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Sơn

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *