Tải Công văn 440/BXD-KTXD hướng dẫn áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố hàng năm – Word, PDF [Download]

Công văn 440/BXD-KTXD hướng dẫn áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố hàng năm

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 440/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 20/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 440/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 440/BXD-KTXD hướng dẫn áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố hàng năm

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 440/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn áp
dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố hàng năm.

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 9956/SXD-QLKTXD ngày 18/12/2012
của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thời điểm áp dụng suất vốn đầu
tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Trong phần thuyết minh và hướng dẫn sử dụng của các tập
suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố hàng năm đều có thuyết minh rõ thời điểm
tính toán suất vốn đầu tư. Ví dụ: thời điểm tính toán suất vốn đầu tư xây dựng
công trình công bố cho năm 2011 là quý IV/2011 (các chi phí được tính toán theo
mặt bằng giá quý IV/2011).

2. Khi sử dụng suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố phải
căn cứ vào thời điểm tính toán suất vốn đầu tư nêu tại phần thuyết minh và
hướng dẫn sử dụng (thường là quý IV của năm công bố) để quy đổi các chi phí về
các thời điểm cần áp dụng cho phù hợp.

Trên đây là hướng dẫn sử dụng các tập suất vốn đầu tư do Bộ
Xây dựng công bố, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến trên để hướng dẫn
các địa phương trên địa bàn thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công
trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Sơn

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *