Tải Công văn 430/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 430/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 430/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 02/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 430/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 430/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——–

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 430/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn trong quản lý chi phí đầu tư
xây dựng.


Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2017

 

Kính
gửi:
Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (Licogi 9)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
527/2016/CG9-KTDA ngày 16/12/2016 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9
(Licogi 9) xin ý kiến hướng dẫn về chi phí xây dựng trên phần vật tư Chủ đầu tư
cấp. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán, quyết toán, điều
chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết
giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và
không trái với Hồ sơ mời thầu.

2. Căn cứ quy định của Nhà nước
tại thời điểm ký hợp đồng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
công trình (mục 3.1.1. điểm 3 Điều 6 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD
ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng), thì những vật tư, vật liệu do Chủ đầu tư cấp
cho Nhà thầu đều là chi phí vật liệu cấu thành vào kết cấu công trình nên được
tính vào chi phí trực tiếp của dự toán xây dựng công trình. Các chi phí như trực
tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước đều được tính trên
toàn bộ giá trị vật liệu trong dự toán xây dựng công trình mà không phân biệt vật
liệu đó được cấp từ nguồn nào.

3. Theo nội dung văn bản hỏi, nếu
trong dự toán xây dựng công trình và hồ sơ đề xuất của nhà thầu các thành phần
chi phí trực tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, đã được
tính toán đầy đủ bao gồm cả phần vật liệu do Chủ đầu tư cấp, và nếu trong hợp đồng
ký kết giữa hai bên, cũng như trong quá trình thực hiện hợp đồng không có nội
dung thỏa thuận điều chỉnh giảm trừ các chi phí trên khi Chủ đầu tư cấp vật tư,
vật liệu, thì khi thanh quyết toán, các chi phí này vẫn được tính đầy đủ như
trong đơn giá hợp đồng đã được thống nhất ký kết giữa hai bên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng
để Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 ( Licogi 9) tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu: VT, Vụ KTXD,(N5)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *