Tải Công văn 43/BXD-KHCN chấp thuận đào tạo quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 43/BXD-KHCN chấp thuận đào tạo quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 43/BXD-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 06/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 43/BXD-KHCN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 43/BXD-KHCN chấp thuận đào tạo quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 43/BXD-KHCN
V/v chấp thuận đào tạo quản lý phòng thí
nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng

Hà Nội, ngày
06 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Giám
đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-BXD ngày 1 tháng 7
năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động
phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Theo đề nghị của Trung tâm Kỹ thuật
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tại văn bản số 1209/KT3/TH ngày 11 tháng 7 năm
2012 về việc đề nghị tham gia công tác đào tạo quản lý phòng thí nghiệm và thí
nghiệm viên chuyên ngành xây dựng; Xét năng lực, điều kiện vật chất và đội ngũ
giảng viên của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, Bộ Xây dựng
chấp thuận để Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tham gia công
tác đào tạo quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng,
cụ thể:

A. Đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng

1. Đối tượng tuyển sinh:

–  Cán bộ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng,
trung học chuyên nghiệp chuyên ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, địa kỹ thuật;

–  Nhân viên có bằng tốt nghiệp phổ thông
trung học và đã tham gia phục vụ công tác thí nghiệm 3 năm trở lên.

2. Chương trình đào tạo thí nghiệm viên theo chương
trình khung do Bộ Xây dựng quy định, gồm các lĩnh vực:

– Thử nghiệm cơ lý xi măng;

– Thử nghiệm bê tông và cốt liệu cho bê tông và
vữa;

– Thử nghiệm vữa xây dựng;

– Thử nghiệm tính chất cơ lý của bê tông nhựa và
vật liệu chế tạo bê tông nhựa;

– Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn;

– Thử nghiệm các tính chất cơ lý của đất trong
phòng và đất ngoài hiện trường;

– Thử nghiệm tính chất hóa học các vật liệu dùng
trong xây dựng: Xi măng, cốt liệu bê tông, nước dùng trong xây dựng;

– Thử nghiệm kết cấu công trình bằng phương pháp
không phá hủy;

– Kỹ thuật giải đoán phim chụp ảnh phóng xạ.

B. Đào tạo quản lý phòng thí nghiệm chuyên
ngành xây dựng

1. Đối tượng tuyển sinh:

– Kỹ sư đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng;

– Đã có chứng chỉ thí nghiệm viên.

2. Chương trình khung đào tạo cán bộ quản lý
phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng quy định.

Bộ Xây dựng yêu cầu Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn
Đo lường Chất lượng 3 chấp hành nghiêm túc các qui định của pháp luật trong đào
tạo quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng, đồng thời
hàng năm Trung tâm có báo cáo kết quả hoạt động đào tạo về Bộ Xây dựng.

 

 

Nơi nhận:
– Nh­ư trên;
– TT. B.P.Khánh (để b/c);
– L­ưu : VP, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN & MT

Nguyễn Trung Hoà

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *