Tải Công văn 4246/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2013 xác định tính pháp lý diện tích đất thôn Đèo Chũ, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn thuộc dự án Di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1 tỉnh Bắc Giang do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 4246/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2013 xác định tính pháp lý diện tích đất thôn Đèo Chũ, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn thuộc dự án Di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1 tỉnh Bắc Giang do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 4246/BTNMT-TCQLĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 24/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 4246/BTNMT-TCQLĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 4246/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2013 xác định tính pháp lý diện tích đất thôn Đèo Chũ, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn thuộc dự án Di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1 tỉnh Bắc Giang do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN

MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4246/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v xác định tính pháp lý diện tích đất thôn
Đèo Chũ, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn thuộc dự án Di dân, tái định cư Trường
bắn quốc gia khu vực 1 tỉnh Bắc Giang

Hà Nội, ngày 24
tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy
ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ
Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 338/TB-VPCP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Văn
phòng Chính phủ về việc giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với
Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang làm rõ tính pháp lý diện tích đất
thôn Đèo Chũ thuộc đất Quốc phòng tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Căn cứ Quyết định số 314/TTg ngày 15 tháng 9 năm
1979 Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt địa điểm xây dựng Trường bắn quốc
gia khu vực 1 (Trường bắn TB1) tại khu vực Cấm Sơn tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc
Giang); Công văn số 490/QP ngày 01 tháng 4 năm 1980 của Bộ Quốc phòng về việc
xác định địa giới Trường bắn Cấm Sơn; Quyết định số 404/TTg ngày 13 tháng 6 năm
1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch đất Quốc phòng do quân
đội quản lý trên địa bàn Quân Khu I; hồ sơ Địa giới hành chính 364 xã Phong
Vân, huyện Lục Ngạn thành lập năm 1993 theo Chỉ thị số 364/CT ngày 06 tháng 11
năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc giải quyết những
tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã; Quyết định
số 952/TTg ngày 11 tháng 11 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc bàn giao 6.000
ha đất thuộc dự án cho tỉnh Bắc Giang quản lý và hồ sơ đất quốc phòng Trường bắn
TB1 do Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 lập ngày 18 tháng 10 năm 2002 có xác nhận của Sở Địa
chính tỉnh Bắc Giang, Trường bắn TB1, Tư lệnh Quân đoàn 2 và Ủy ban nhân dân
huyện Lục Ngạn về ranh giới Trường bắn TB1. Sau khi thống nhất với Bộ Quốc
phòng tại văn bản số 8280/BQP-TM ngày 16/10/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc
Giang tại văn bản số 2725/UBND-KTN ngày 14/10/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường
có ý kiến như sau:

1. Toàn bộ diện tích đất thôn Đèo Chũ, xã Phong
Vân, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang mà các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng
thuộc đất Quốc phòng (Trường bắn TB1) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt địa
điểm từ năm 1979 và được phê duyệt quy hoạch đất Quốc phòng năm 1996.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp
với Bộ Quốc phòng tuyên truyền, vận động hộ gia đình, cá nhân sớm di chuyển để
bàn giao đất khu vực thôn Đèo Chũ, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn cho Trường bắn
TB1 quản lý, sử dụng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:

– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c)
– Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải (để b/c);
– Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Quốc phòng;
– Lưu VT, TCQLĐĐ(CKTPTQĐ), Chi.08b.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Mạnh Hiển

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *