Tải Công văn 42/BXD-KTXD năm 2014 phương pháp điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 42/BXD-KTXD năm 2014 phương pháp điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 42/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 13/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 42/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 42/BXD-KTXD năm 2014 phương pháp điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 42/BXD-KTXD
V/v Phương pháp
điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 07/STC-ĐT ngày 07/01/2014
của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá vật
liệu xây dựng trong quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ
Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá, thanh toán và quyết toán hợp đồng xây
dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và phù hợp với quy định của pháp
luật tương ứng với từng thời kỳ.

Theo quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây
dựng, đối với các loại hợp đồng được điều chỉnh giá, các bên tham gia hợp đồng
phải thỏa thuận cụ thể các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng, trình tự,
phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng; phương pháp điều chỉnh
giá hợp đồng phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất công việc trong hợp
đồng xây dựng. Theo đó, khi tính bù giá vật liệu xây dựng cho những vật liệu
được bù giá, thì giá gốc (số trừ trong công thức bù giá) để tính toán bù trừ
giá là giá cao nhất giữa giá vật liệu do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố
trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày đóng thầu và giá vật liệu trong hợp
đồng đã ký; khi tính bù giá vật liệu theo phương pháp này thì không phải nhân
với hệ số tiết kiệm trong đấu thầu (tỷ lệ giữa giá trúng thầu, ký kết hợp đồng
với giá gói thầu), trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. (Lưu ý: đối với
các hợp đồng thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 09/2009/TT-BXD ngày 17/4/2008
của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá
nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, thì thực hiện theo hướng dẫn của
Thông tư số 09/2009/TT-BXD và hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư
này.)

Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh căn cứ ý kiến trên để tổ chức
thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *