Tải Công văn 415/BXD-QLN giải ngân vốn vay cho hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 415/BXD-QLN giải ngân vốn vay cho hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 415/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 18/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Chính sách xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 415/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 415/BXD-QLN giải ngân vốn vay cho hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 415/BXD-QLN
V/v giải ngân vốn
vay cho hộ nghèo làm nhà ở theo quyết định 167/2008/QĐ-TTg .

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 395/NHCS-KHNV ngày
26/02/2013 của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc giải ngân nguồn vốn vay đối
với những hộ thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày
12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã khởi công xây dựng nhà ở, có nhu cầu vay
vốn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg , thời gian thực hiện hỗ trợ
nhà ở cho các hộ nghèo từ năm 2008 đến hết năm 2012. Tuy nhiên, thực tế hiện
nay, vì nhiều lý do khác nhau nên một số hộ gia đình đã nhận được hỗ trợ từ
nguồn vốn ngân sách nhà nước và đã khởi công xây dựng nhà từ cuối tháng 12/2012
nhưng chưa nhận được vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thời điểm khởi công xây dựng nhà ở trong tháng 12/2012 vẫn
nằm trong thời gian quy định nói trên. Vì vậy, Bộ Xây dựng thống nhất với ý
kiến đề xuất của Ngân hàng Chính sách xã hội là tiếp tục giải ngân vốn vay đối
với các đối tượng nói trên từ kế hoạch nguồn vốn thực hiện Đề án giai đoạn
2008-2012, tạo điều kiện cho các hộ gia đình có đủ nguồn vốn để hoàn thành xây
dựng nhà ở.

Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
– Lưu: VT, QLN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *