Tải Công văn 413/BXD-QLN năm 2014 về chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang thành dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 413/BXD-QLN năm 2014 về chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang thành dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 413/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 12/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 413/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 413/BXD-QLN năm 2014 về chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang thành dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 413/BXD-QLN
V/v chuyển đổi dự
án nhà ở thương mại sang thành dự án nhà ở xã hội

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu

Ngày 21/02/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản số 1033/UBND-VP xin ý kiến về việc chuyển đổi Dự
án Chung cư Bàu Sen, địa điểm tại góc đường Võ Thị Sáu – Hoàng Hoa Thám,
phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu từ dự án nhà ở thương
mại
sang thành dự án nhà ở xã hội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý
kiến như sau:

1. Ngày 07/01/2013, Chính phủ ban hành Nghị
quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh,
hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Trong đó, một trong những giải pháp chính
để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản là điều chỉnh lại cơ cấu hàng
hóa cho phù hợp với khả năng chi trả của thị trường; cho phép và khuyến khích
chuyển đổi dự án nhà ở thương mại
sang làm nhà ở xã hội và các công trình dịch vụ. Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, ngày
08/3/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2013/TT-BXD hướng dẫn việc
điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu
đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình
dịch vụ.

2. Theo báo cáo của Ủy ban nhân
dân tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu tại văn bản số 1033/UBND-VP
thì chủ đầu tư Dự
án Chung cư Bàu Sen là Công ty cổ phần xây dựng và
Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa điểm xây dựng tại góc đường Võ
Thị Sáu – Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, thành phố
Vũng Tầu. Toà nhà này cao 25 tầng,
đã triển
khai xây dựng đến tầng thứ 14 (đạt 60% khối lượng xây lắp).

Bộ Xây dựng ủng hộ và thống nhất với đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho phép chuyển đổi Dự án nêu trên từ nhà ở thương mại
sang nhà ở xã hội theo kiến nghị của Chủ đầu tư dự án. Việc triển khai chuyển
đổi dự án này l
à hoàn toàn phù hợp với các
quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của
Chính phủ. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ
đạo các cơ quan chức năng của Tỉnh, căn cứ vào các quy định có liên quan tại
Thông tư số 02/2013/TT-BXD để thực hiện các bước tiếp theo, đẩy nhanh tiến độ chuyển
đổi dự án nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân trên địa bàn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả
lời văn bản số 1033/UBND-VP, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu bám sát các quy định của pháp luật để triển khai thực
hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT. Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
– Sở: XD tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
– Lưu: VT, Cục QLN
(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *