Tải Công văn 3934/BTNMT-TCMT năm 2014 hướng dẫn phân loại mặt hàng phế liệu dây và cáp điện do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 3934/BTNMT-TCMT năm 2014 hướng dẫn phân loại mặt hàng phế liệu dây và cáp điện do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 3934/BTNMT-TCMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 15/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 3934/BTNMT-TCMT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 3934/BTNMT-TCMT năm 2014 hướng dẫn phân loại mặt hàng phế liệu dây và cáp điện do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN

MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3934/BTNMT-TCMT
V/v hướng dẫn phân loại mặt hàng phế liệu
dây và cáp điện

Hà Nội, ngày 15
tháng 09 năm 2014

 

Kính
gửi:
Công ty TNHH Canon Việt Nam.

Phúc đáp Công văn số
CVN-LOGLP-2014-44 ngày 20 tháng 7 năm 2014 của Công ty TNHH Canon Việt Nam về
việc hướng dẫn phân loại mặt hàng phế liệu dây và cáp điện, Bộ Tài nguyên và
Môi trường có ý kiến như sau:

1. Danh mục phế liệu được phép
nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan được
ban hành với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi để tái chế, tái sử dụng, giảm
thiểu chất thải phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam. Những loại dây, cáp điện được
loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc còn mới mà quý Công ty không có nhu cầu sử dụng có thể được xuất bán cho các doanh
nghiệp để trực tiếp tái sử dụng loại vật liệu này. Do đó, theo quy định tại
Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 01 năm 2013, loại dây, cáp điện có
thể trực tiếp tái sử dụng được xếp vào
nhóm hàng hóa có mã HS 8544.

2. Đối với những mẩu vụn dây, cáp
điện có lõi bằng đồng, không thể sử dụng trực
tiếp mà phải tiến hành quá trình xử lý, tái chế, đề nghị quý Công ty phân loại
và xếp vào nhóm có mã HS 7404 – Đồng phế liệu và mảnh vụn theo hướng dẫn của
Tổng cục Hải quan tại Công văn số
7331/TCHQ-TXNK ngày 17 tháng 3 năm 2014.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ
Tài nguyên và Môi trường gửi quý Công ty để biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
– Tổng cục Hải quan;
– Lưu: VT, TCMT, KSON (06).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Cách Tuyến

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *