Tải Công văn 38/BXD-KTXD năm 2014 về tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 38/BXD-KTXD năm 2014 về tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 38/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 27/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 38/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 38/BXD-KTXD năm 2014 về tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——–

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 38/BXD-KTXD
V/v: tư vấn đầu tư
xây dựng công trình.


Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn – Đầu tư xây
dựng Thành Công

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 14/2014/CV-TCI.TC ngày
17/1/2014 của Công ty cổ phần Tư vấn – Đầu tư xây dựng Thành Công về tư vấn đầu
tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp tổ chức tư vấn có đăng ký kinh doanh phù hợp tư
vấn đầu tư xây dựng công trình và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đủ
điều kiện năng lực để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định
tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi
phí đầu tư xây dựng công trình và các văn bản hướng dẫn thì được tư vấn quản lý
chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Công ty cổ phần Tư vấn – Đầu tư xây dựng Thành Công căn cứ ý
kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, KTXD, S(8).

TL.
BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *