Tải Công văn 374/BXD-HĐXD báo cáo tổng kết thi hành Luật Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 374/BXD-HĐXD báo cáo tổng kết thi hành Luật Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 374/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 12/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 374/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 374/BXD-HĐXD báo cáo tổng kết thi hành Luật Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 374/BXD-HĐXD
V/v: Báo cáo
tổng kết thi hành Luật Xây dựng

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương

Bộ Xây
dựng
được Chính phủ
giao chủ trì soạn thảo sửa đổi Luật Xây dựng năm
2003. Để đánh giá những mặt được, mặt chưa được còn hạn
chế và tồn tại để đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với
thực tế và thông lệ quốc tế. Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương báo cáo tình hình triển khai và thực thi Luật Xây dựng theo những
nội dung dưới đây:

1. Quy hoạch
xây dựng.

2. Dự án đầu
tư xây dựng công trình:

a) Xác định
chủ đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ngân sách.

b) Các hình
thức quản lý dự án (
đối
với các loại nguồn vốn).

c) Khảo sát,
thiết kế xây dựng.

d) Thi công
xây dựng.

đ) Lựa chọn
nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

e) Quản lý
chi phí đầu tư xây dựng.

g) Quản lý hợp
đồng trong hoạt đông xây dựng.

h) Giấy phép
xây dựng.

i) Quản
lý điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề HĐXD.

k) Các
ý kiến khác.

Báo cáo
cần nêu cụ thể những mặt được và chưa được, đồng thời đề xuất những nội dung cần
sửa đổi, bổ sung.

Đề nghị
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết theo những vấn
đề gợi ý nêu trên và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng – 37 Lê Đại Hành, Hà Nội,
trước ngày 30/3/2013 để Bộ Xây dựng tổng hợp báo cáo trình Chính phủ.

(Mọi thông
tin xin liên hệ với bà Nguyễn Thu Hà, ĐTDD: 0989190054)

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, HĐXD (NTH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *