Tải Công văn 366/BXD-VLXD năm 2014 về xuất khẩu vôi của Công ty cổ phần công nghệ mỏ và luyện kim Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 366/BXD-VLXD năm 2014 về xuất khẩu vôi của Công ty cổ phần công nghệ mỏ và luyện kim Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 366/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 03/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 366/BXD-VLXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 366/BXD-VLXD năm 2014 về xuất khẩu vôi của Công ty cổ phần công nghệ mỏ và luyện kim Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 366/BXD-VLXD
V/v: xuất khẩu vôi
của Công ty cổ phần công nghệ mỏ và luyện kim Việt Nam

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần công nghệ mỏ và
luyện kim Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 0201/VMMT14-BXD ngày 06/01/2014
của Công ty cổ phần công nghệ mỏ và luyện kim Việt Nam về việc hướng dẫn xuất
khẩu vôi. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo đề nghị của Tổng cục Hải quan, nhằm thực hiện đúng tinh
thần Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng
cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế
biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, Bộ Xây dựng đã có công văn số
625/BXD-VLXD ngày 15/4/2013 và công văn số 974/BXD-VLXD ngày 29/5/2013 gửi Tổng
cục Hải quan về việc hướng dẫn xuất khẩu vôi.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần công nghệ mỏ và luyện kim
Việt Nam, Công ty đã mua vôi từ các hộ có cơ sở sản xuất vôi thủ công tại khu
vực lân cận tại tỉnh Bắc Giang, Hà Nam và Ninh Bình. Công ty đã cung cấp giấy
phép khai thác khoáng sản, hóa đơn mua bán đá vôi để sản xuất vôi, hợp đồng mua
vôi và hóa đơn mua bán vôi của đơn vị chế biến vôi. Tuy nhiên, Công ty chưa có
được chứng từ xác nhận là mua vôi từ đơn vị có cơ sở chế biến vôi được cơ quan
nhà nước cho phép hoạt động là Giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến vôi theo
quy định.

Hiện nay, Công ty cổ phần công nghệ mỏ và luyện kim Việt Nam
đang thực hiện một số hợp đồng xuất khẩu vôi với các đối tác nước ngoài. Nhằm
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Xây dựng thống nhất để Công ty cổ phần
công nghệ mỏ và luyện kim Việt Nam xuất khẩu 3.000 tấn vôi đến hết ngày 31/3/2014.

Trong quá trình xuất khẩu, Công ty phải xuất trình đầy đủ
các chứng từ, giấy phép khai thác khoáng sản, hóa đơn, hợp đồng mua bán chứng
minh nguồn gốc khoáng sản để chế biến vôi theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu vôi của Công
ty cổ phần công nghệ mỏ và luyện kim Việt Nam./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục Hải quan;
– Chi cục Hải quan Hải Phòng;
– Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *