Tải Công văn 365/BXD-VLXD năm 2014 về xuất khẩu vôi của Công ty cổ phần Thương mại & Vận tải Hồng Hà do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 365/BXD-VLXD năm 2014 về xuất khẩu vôi của Công ty cổ phần Thương mại & Vận tải Hồng Hà do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 365/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 03/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 365/BXD-VLXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 365/BXD-VLXD năm 2014 về xuất khẩu vôi của Công ty cổ phần Thương mại & Vận tải Hồng Hà do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 365/BXD-VLXD
V/v: xuất khẩu vôi của Công ty cổ phần
Thương mại & Vận tải Hồng Hà

Hà Nội, ngày
03 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Công
ty cổ phần Thương mại & Vận tải Hồng Hà

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 03/2014/CV-HH
ngày 24/01/2014 của Công ty cổ phần Thương mại & Vận tải Hồng Hà về việc hướng
dẫn xuất khẩu vôi. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo đề nghị của Tổng cục Hải quan, nhằm thực hiện
đúng tinh thần Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về
việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai
thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, Bộ Xây dựng đã có công văn số
625/BXD-VLXD ngày 15/4/2013 và công văn số 974/BXD-VLXD ngày 29/5/2013 gửi Tổng
cục Hải quan về việc hướng dẫn xuất khẩu vôi.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Thương mại
& Vận tải Hồng Hà, Công ty đã mua vôi từ các hộ có cơ sở sản xuất vôi thủ
công tại các tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Dương. Công ty đã cung
cấp giấy phép khai thác khoáng sản, hóa đơn mua bán đá vôi để sản xuất vôi, hợp
đồng mua vôi và hóa đơn mua bán vôi của đơn vị chế biến vôi. Tuy nhiên, Công ty
chưa có được chứng từ xác nhận là mua vôi từ đơn vị có cơ sở chế biến vôi được
cơ quan nhà nước cho phép hoạt động là Giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến
vôi theo quy định.

Hiện nay, Công ty cổ phần Thương mại & Vận tải
Hồng Hà đang hoàn thiện dự án đầu tư vôi theo quy định. Đồng thời, Công ty đã
ký được một số hợp đồng xuất khẩu với các đối tác nước ngoài có giá trị cao hơn
so với trước đây. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, duy trì hoạt động sản
xuất kinh doanh của Công ty, Bộ Xây dựng thống nhất việc Công ty cổ phần Thương
mại & Vận tải Hồng Hà xuất khẩu 5.000 tấn vôi (Năm nghìn tấn) đến hết ngày
31/3/2014.

Trong quá trình xuất khẩu, Công ty phải xuất
trình đầy đủ các chứng từ, giấy phép khai thác khoáng sản, hóa đơn, hợp đồng
mua bán chứng minh nguồn gốc khoáng sản để chế biến vôi theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu
vôi của Công ty cổ phần Thương mại & Vận tải Hồng Hà./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục Hải quan;
– Cục Hải quan Hải Phòng;
– Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *