Tải Công văn 352/BXD-KTXD năm 2014 về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 352/BXD-KTXD năm 2014 về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 352/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 28/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 352/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 352/BXD-KTXD năm 2014 về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 352/BXD-KTXD
V/v: chi phí tư vấn
đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh
nhà thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 329/QLKDN-BQLDA ngày
18/2/2014 của Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh về
chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với Dự án Khu trung tâm hành chính thành phố Hồ Chí Minh
(giai đoạn I) tại số 213 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1 thành phố Hồ Chí
Minh, trường hợp xây dựng trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc trên cơ sở giữ lại
một phần và một phần cải tạo sửa chữa như nêu tại văn bản số 329/QLKDN-BQLDA
thì chi phí tư vấn lập dự án áp dụng hệ số điều chỉnh k=1,2 và chi phí thiết kế
xây dựng công trình áp dụng hệ số điều chỉnh k=1,3 như hướng dẫn tại Quyết định
số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí
quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình là phù hợp.

Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí
Minh căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *