Tải Công văn 341/BXD-HĐXD năm 2014 góp ý kiến hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Tòa nhà văn phòng Nam Sài Gòn 1 do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 341/BXD-HĐXD năm 2014 góp ý kiến hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Tòa nhà văn phòng Nam Sài Gòn 1 do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 341/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 27/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 341/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 341/BXD-HĐXD năm 2014 góp ý kiến hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Tòa nhà văn phòng Nam Sài Gòn 1 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 341/BXD-HĐXD
V/v góp ý kiến hồ
sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Tòa nhà văn phòng Nam
Sài Gòn 1

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Ban Quản lý Khu Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 44/BQLKN-KHĐT ngày
09/01/2014 của Ban Quản lý Khu Nam đề nghị góp ý kiến cho hồ sơ cấp Giấy chứng
nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Tòa nhà văn phòng Nam Sài Gòn 1. Sau khi xem
xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc Công ty CP Phát triển khu phức hợp Thương mại Vietsin (hoạt
động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 411032000083 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh
cấp ngày 26/04/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 17/6/2013) liên doanh đầu
tư với TP (office) 1 Ltd (được thành lập và hoạt động theo pháp luật Cayman
Islands với Giấy chứng nhận Thành lập số CT-271716 cấp tại Cayman Islands ngày
14/09/2012) để thành lập Công ty TNHH Tòa nhà văn phòng Nam Sài Gòn 1 với mục
tiêu xây dựng một tòa nhà văn phòng 17 tầng được xem xét theo quy định của Luật
Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Căn cứ vào quy hoạch chi tiết 1/500 đã được Ban Quản lý Khu
Nam phê duyệt tại văn bản số 10/QĐ-BQLKN ngày 20/01/2012 và Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất số BK 676779 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/3/2013
cho Công ty CP Phát triển khu phức hợp Thương mại Vietsin thì quy hoạch chi
tiết tại khu A (Xây dựng văn phòng làm việc 17 tầng) là chưa phù hợp với mục
đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh – xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ
giải trí. Do đó, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước tại địa
phương để xem xét mục đích sử dụng đất theo quy định trước khi cấp Giấy chứng
nhận đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban Quản lý Khu Nam tổng hợp báo cáo UBND Thành phố Hồ Chí Minh./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– UBND TP Hồ Chí Minh;
– Lưu: VT, HĐXD. (TMP-5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *