Tải Công văn 331/BXD-KTXD năm 2014 về phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 331/BXD-KTXD năm 2014 về phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 331/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 27/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 331/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 331/BXD-KTXD năm 2014 về phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 331/BXD-KTXD
V/v: phí thẩm tra
thiết kế công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 4444/SGTVT-KHTC ngày
2/12/2013 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ về phí thẩm tra thiết kế công
trình xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Phí thẩm tra thiết kế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
theo hướng dẫn tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ về
Quản lý chất lượng công trình xây dựng đang được Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính
phối hợp để ban hành. Ngày 13/1/2014 Bộ Tài chính đã có văn bản số 522/BTC-CST
gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư về phí
thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. Vì vậy hiện tại
chưa có hướng dẫn thu phí thẩm tra thiết kế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ căn cứ ý kiến nêu trên để
thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Sơn

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *