Tải Công văn 330/BXD-TTr năm 2014 cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 330/BXD-TTr năm 2014 cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 330/BXD-TTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 27/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 330/BXD-TTr

[download]

Nội dung văn bản Công văn 330/BXD-TTr năm 2014 cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 330/BXD-TTr
V/v cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng

Hà Nội, ngày
27 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:
Sở Xây dựng tỉnh Long An

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 2276/SXD-TTXD
ngày 16/12/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn về việc cấp hoặc
điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP
ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động
xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây
dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và đô thị (viết
tắt là Nghị định số 121/2013/NĐ-CP). Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như
sau:

Tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số
64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng (viết tắt là Nghị định
số 64/2012/NĐ-CP) quy định: Trừ một số trường hợp cụ thể quy định tại Điểm a, Điểm
b, Điểm c, Điểm d và Điểm đ Khoản này, các trường hợp khác “Trước khi khởi
công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng”.

Đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng,
tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP quy định:
“Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi
một trong các nội dung dưới đây so với thiết kế đã được cấp giấy phép xây dựng,
chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng trước khi xây dựng theo nội
dung điều chỉnh”.

Tuy nhiên, để phù hợp với yêu cầu thực tế về quản
lý trật tự xây dựng, tại Khoản 9, Điều 13 Nghị định số
121/2013/NĐ-CP quy định đối với hành vi xây dựng sai phép; xây dựng không
phép; xây dựng sai thiết kế được duyệt, xây dựng sai quy hoạch hoặc sai thiết kế
đô thị được duyệt (đối với công trình không phải xin cấp giấy phép xây dựng)
“Mà không vi phạm chỉ giới xây dựng, không gây ảnh hưởng các công trình
lân cận, không có tranh chấp, xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp
thì ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp
pháp có được… Sau khi chủ đầu tư hoàn thành việc nộp phạt thì cơ quan có thẩm
quyền cấp giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng”.

Tại Khoản 1, Điều 8 Thông tư số
02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP (có hiệu lực kể tư ngày
02/4/2014) quy định: “Khoản 9 Điều 13 Nghị định số
121/2013/NĐ-CP chỉ được áp dụng đối với trường hợp khi người có thẩm quyền
phát hiện hành vi vi phạm hành chính thi hành vi này đã kết thúc, công trình
xây dựng đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng”.

Căn cứ quy định tại Khoản 9, Điều
13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 8 Thông tư
số 02/2014/TT-BXD, Sở Xây dựng tỉnh Long An chỉ đạo các đơn vị thực hiện cấp
hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Long An chỉ
đạo triển khai thực hiện Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư
số 02/2014/TT- BXD của Bộ Xây dựng theo quy định.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *