Tải Công văn 33/BXD-KHTC xây dựng danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 33/BXD-KHTC xây dựng danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 33/BXD-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Thanh Hà
Ngày ban hành: 26/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 33/BXD-KHTC

[download]

Nội dung văn bản Công văn 33/BXD-KHTC xây dựng danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 33/BXD-KHTC
V/v: Xây dựng danh
mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Để chuẩn bị cho công tác soạn thảo Nghị định quy định Danh
mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư áp dụng chung thống nhất cho tất cả các
ngành, lĩnh vực và thay thế cho Danh mục lĩnh vực, địa bàn ban hành tại các
Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Nghị định số 87/2010/NĐ-CP
ngày 13/8/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu,
thuế nhập khẩu. Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ căn cứ theo Danh mục đã
nêu trên, đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục (nêu rõ lý do, căn cứ của việc đề
xuất). Cụ thể như sau:

– Đối với Cục, Vụ đề xuất kiến nghị (bổ sung, sửa đổi hoặc
loại bỏ) liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề ưu đãi đầu tư/ ưu đãi thuế thuộc
phạm vi quản lý ngành do mình phụ trách (tập trung vào các lĩnh vực Bộ Xây dựng
được Chính phủ giao quản lý như: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ
tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; phát
triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng);

– Đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ căn cứ theo ngành nghề,
lĩnh vực, địa bàn đơn vị đang hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư kiến nghị
(đề xuất bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế) Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư/ ưu
đãi thuế.

Văn bản đề nghị gửi về Bộ Xây dựng – Vụ Kế hoạch Tài chính
trước ngày 04/3/2013 theo đường công văn và theo địa chỉ Email vietnga@moc.gov.vn
(hoặc Fax: 04- 3974 2066) để Vụ kịp tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Trần Thanh Hà

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *