Tải Công văn 303/BTNMT-TNN về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2016 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 303/BTNMT-TNN về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2016 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 303/BTNMT-TNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 29/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 303/BTNMT-TNN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 303/BTNMT-TNN về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2016 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN

MÔI TRƯỜNG

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 303/BTNMTTNN
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước
thế giới 2016

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

Kính
gửi:
y ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 22 tháng 3 hằng năm được Liên Hp Quốc chọn là Ngày Nước thế giới. Tại ngày này, các quốc gia trên thế
giới và Việt Nam đều tổ chức các hoạt động chào mừng để kêu gọi sự quan tâm của
toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước và vận động chính sách về quản
lý bền vững tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt. Năm 2016, Liên H
p Quốc chọn chủ đề Ngày Nước thế giới là “Nước và Việc làm” nhằm
nhấn mạnh mối liên kết chặt chẽ giữa nước và việc làm, hướng đến phát triển
kinh tế – xã hội bền vững và đảm bảo an ninh nguồn nước.

Để hưởng ứng sự kiện quan trọng này,
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức phát động các hoạt động hưởng ứng lễ kỷ
niệm Ngày Nước thế giới năm 2016 quy mô cấp tỉnh tại tất cả các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị
y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài
nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch
và triển khai tổ chức Lễ Mít tinh và các hoạt động phù h
p
để hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2016 như: tổ chức hội thảo khoa học, tọa
đàm, triển lãm với chủ đề “Nước và Việc làm”; tổ chức diễu hành nhân Ngày
Nước thế giới; vận động cộng đồng tham gia bảo
vệ tài
nguyên nước; phát động phong trào không lấn chiếm sông, hồ; trồng rừng bảo vệ
nguồn nước; phát tờ rơi và chiếu phim tài liệu, phóng sự về tài nguyên nước
trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương,…

Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Cục
Quản lý tài nguyên nước là đơn vị đầu mối cung cấp thông tin, tài liệu và phối
hợp với các địa phương để thực hiện các hoạt động nêu trên. Các thông tin, tài
liệu truyền thông về Ngày Nước thế giới 2016 sẽ được cập nhật trên trang web
của Cục Quản lý tài nguyên nước tại địa chỉ http://dwrm.gov.vn. Thông tin chi
tiết liên hệ: Cục Quản lý tài nguyên nước, số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội; đi
n thoại: 04. 3944 0431; 0908.466.336 (Bà Nguyễn Thu Phương); Email:
ntphuong
_ctnn@monre.gov.vn / enteepee@gmail.com.

Bộ Tài nguyên và Môi trường rất mong
nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Quý
y ban để tổ chức
thành công sự kiện quan trọng này.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:

– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang
(để báo cáo);

– Sở TN&MT các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương;

– Lưu: VT, TNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Chu Phạm Ngọc Hiển

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *