Tải Công văn 29/BXD-KTXD năm 2014 định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 29/BXD-KTXD năm 2014 định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 29/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 06/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 29/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 29/BXD-KTXD năm 2014 định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 29/BXD-KTXD
V/v: định mức dự toán xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 06
tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Sở
Xây dựng tỉnh An Giang

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1194/SXD-KTXD ngày
2/12/2013 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang về định mức dự toán xây dựng công
trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức dự toán công tác lắp dựng, tháo dỡ kết cấu
thép hệ khung dàn, sàn đạo, giá long môn mã hiệu AI.63300 tại Định mức dự toán
xây dựng công trình – Phần Xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP
ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng bao gồm cả công tác lắp dựng và tháo dỡ. Trường
hợp chỉ tháo dỡ khung dàn, sàn đạo, giá long môn thì hao phí vật liệu, nhân
công, máy thi công tính bằng 60% định mức. Cách hiểu thứ nhất văn bản số
1194/SXD-KTXD là phù hợp với Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng.

Sở Xây dựng tỉnh An Giang căn cứ ý kiến nêu trên để
thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Sơn

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *