Tải Công văn 287/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét cửa Sa Huỳnh và Mỹ Á, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 287/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét cửa Sa Huỳnh và Mỹ Á, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 287/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 21/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 287/BXD-VLXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 287/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét cửa Sa Huỳnh và Mỹ Á, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 287/BXD-VLXD
V/v: hướng dẫn xuất
khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét cửa Sa
Huỳnh và Mỹ Á, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

 Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và
Phát triển Trường Thành

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 368/UBND-TNMT ngày
25/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc đề nghị gia hạn thời gian xuất khẩu
cát nhiễm mặn tận thu dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại khu vực cửa Sa Huỳnh và Mỹ Á, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 22/5/2013, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 940/BXD-VLXD
thống nhất việc Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Trường Thành được
làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu trong quá trình nạo vét khơi thông
luồng lạch tại khu vực cửa Sa Huỳnh và Mỹ Á, huyện
Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
với khối lượng tối đa 888.000 m3(Tám
trăm, tám mươi tám nghìn mét khối)
, trong khoảng thời gian từ ngày
22/5/2013 đến ngày 31/12/2013.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, do một số lý do khác
nhau, đặc biệt là thời tiết không thuận lợi, nên ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Công
ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Trường Thành mới chỉ nạo vét, xuất
khẩu được 99.734 m3, khối lượng còn lại chưa xuất khẩu là 788.266 m3.
Theo kế hoạch thi công từ tháng 02/2014 đến 30/9/2014, Công ty sẽ nạo vét,
thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn khu vực nêu trên với khối lượng dự
kiến là 1,124 triệu m3, trong đó khối lượng phát sinh thêm là
336.448 m3. Nhằm giải quyết yêu cầu cấp bách thông luồng khu vực cửa Sa Huỳnh và Mỹ Á, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
để tàu thuyền của ngư dân ra vào tránh trú bão an toàn trong mùa mưa lũ và đảm
bảo quá trình thực hiện dự án không bị gián đoạn, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị
Bộ Xây dựng gia hạn thời gian và bổ sung khối lượng xuất khẩu cát nhiễm mặn của
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Trường Thành tại công văn số 368/UBND-TNMT
ngày 25/01/2014.

Trên cơ sở kết quả báo cáo và kiến nghị tiếp tục được thực
hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên của UBND tỉnh Quảng Ngãi,
đồng thời nhằm giải quyết yêu cầu cấp bách thông luồng cửa Sa Huỳnh và Mỹ Á để
tàu thuyền của ngư dân ra vào thuận lợi, đảm bảo an toàn, Bộ Xây dựng thống
nhất việc gia hạn để Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Trường
Thành làm thủ tục xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên với
khối lượng tối đa 790.000 m3 (Bảy trăm chín mươi nghìn mét khối),
(khối lượng còn lại chưa xuất khẩu đã hướng dẫn tại văn bản số 940/BXD-VLXD
ngày 22/5/2013)
, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 30/9/2014. Căn cứ
vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám sát, đề xuất của UBND
tỉnh Quảng Ngãi và việc hoàn chỉnh hồ sơ Dự án, Bộ Xây dựng sẽ hướng dẫn khối
lượng cát nhiễm mặn tận thu phát sinh từ Dự án để xuất khẩu trong thời gian
tiếp theo.

Trước khi tiến hành nạo vét, Công ty TNHH Một thành viên Đầu
tư và Phát triển Trường Thành phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo
đúng quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công
suất nạo vét, vị trí và có tọa độ nạo vét….) và hoàn tất các thủ tục và tuân
thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tiến hành thực hiện
dự án, Công ty phải thực hiện đúng các phương án nạo vét được cơ quan chức năng
của Tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt.

Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm mặn, Công ty TNHH Một
thành viên Đầu tư và Phát triển Trường Thành phải thực hiện theo đúng quy định về
hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-B
XD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu
khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát
triển Trường Thành có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi và Bộ Xây dựng về
khối lượng và tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn 3 tháng/01 lần và gửi về trước
ngày 25 của tháng báo cáo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về cát nhiễm mặn
tận thu từ dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại khu vực cửa Sa Huỳnh và Mỹ Á, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Trường Thành./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– UBND tỉnh Quảng Ngãi;
– Tổng cục Hải quan;
– Cục Hải quan Quảng Ngãi;
– Lưu: VT, VLXD.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *