Tải Công văn 2809/BXD-QLN năm 2013 báo cáo tình hình triển khai và hiệu suất sử dụng nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 2809/BXD-QLN năm 2013 báo cáo tình hình triển khai và hiệu suất sử dụng nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 2809/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 27/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 2809/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 2809/BXD-QLN năm 2013 báo cáo tình hình triển khai và hiệu suất sử dụng nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2809/BXD-QLN
V/v
báo cáo tình hình triển khai và hiệu suất sử dụng nhà ở sinh viên được đầu tư
bằng nguồn TPCP.

Hà Nội, ngày 27 tháng
12 năm 2013

 

Kính gửi:

– Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương
– Bộ Quốc phòng
– Bộ Công an

 

Sau 05 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số
18/NQ-CP ngày 18/4/2009 của Chính phủ và Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày
24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở
cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề
thuê, đến nay hầu hết các dự án phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên đã
hoàn thành hoặc hoàn thành theo điểm dừng kỹ thuật và đã đưa vào sử dụng. Để có
cơ sở báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện
Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có danh mục dự
án nhà ở sinh viên được đầu tư bằng vốn trái phiếu Chính phủ khẩn
trương chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp báo cáo theo các nội dung cụ thể
sau:

1. Đối với các dự án đã hoàn thành và
đưa vào sử dụng:

– Tình hình triển khai và hiệu suất
sử dụng ký túc xá: Tỷ lệ giữa số sinh viên đã được bố trí vào ở tính trên tổng
diện tích sàn xây dựng (m2) đã được đầu tư và đưa vào khai thác, sử
dụng.

– Mô hình hoạt động của đơn vị quản
lý khai thác, vận hành quỹ nhà ở sinh viên sau đầu tư; việc ban hành Quy chế
quản lý vận hành khai thác sử dụng nhà ở cho sinh viên. Đánh giá mô hình hoạt
động của dự án trên cơ sở đối chiếu với mô hình được quy định tại Thông tư số
13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng. Kiến nghị về mô hình quản lý phù
hợp đối với địa phương, đơn vị nhằm đảm bảo khai thác, sử dụng có hiệu quả quỹ
nhà ở này.

2. Đối với các dự án chưa hoàn thành toàn bộ, nhưng
đã hoàn thành một phần để đưa vào sử dụng theo điểm dừng kỹ thuật:

– Tình hình triển khai và hiệu suất
sử dụng các khối nhà ở đã hoàn thành: Tỷ lệ giữa số sinh viên đã được bố trí
vào ở tính trên tổng diện tích sàn xây dựng (m2) đã được đầu tư và
đưa vào khai thác, sử dụng. Mô hình hoạt động của đơn vị quản lý khai thác, vận
hành quỹ nhà ở sinh viên đối với các khối nhà đã hoàn thành.

– Dự kiến kế hoạch triển khai cho các hạng mục còn
lại: Số vốn đầu tư (ngân sách trung ương, địa phương), tiến độ triển khai, hình
thức đầu tư….

3.
Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương, trong thời gian sắp tới, Bộ
Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức đoàn công tác để kiểm
tra tại các dự án về hiệu suất sử dụng, mô hình quản lý sử dụng sau đầu tư, kế
hoạch đầu tư đối với các dự án đã hoàn thành từng phần …(thời gian cụ thể sẽ
được thông báo sau).

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương và 02 Bộ: Quốc phòng, Công an quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm
triển khai báo cáo bằng văn bản và tổng hợp các số liệu theo Biểu mẫu đính kèm
văn bản này gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/01/2014./.

(Mọi chi tiết xin liên hệ: Cục Quản lý nhà và thị trường bất
động sản – Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành – Hà Nội, điện thoại 04.39746477, fax
04.38215208, email: nguyenthanhtrung0211@gmail.com)./.

 

 

Nơi nhận:

Như­ trên (29 địa phương), Bộ QP, Bộ CA;
– BT. Trịnh Đình Dũng (để B/C);
– Sở Xây dựng 28 tỉnh, TP trực thuộc TW (để c/b);
– Tổng Cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an (để c/b);
– Cục Kế hoạch – Đầu tư Bộ Quốc phòng (để c/b);
– L­ưu: VT, QLN (2b);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Trần Nam

 

 

FILE ĐƯỢC
ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *