Tải Công văn 27/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 27/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 27/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 10/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 27/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 27/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 27/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày
10 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Ban
Quản lý dự án 1 – tỉnh Sóc Trăng.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 47/BQL-KHTH
ngày 17/02/2017 của Ban Quản lý dự án 1 – tỉnh Sóc Trăng về việc thanh toán hợp
đồng xây dựng công trình Bệnh viên Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Sau khi xem xét, Bộ
Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng xây dựng có hiệu lực là cơ sở pháp lý
cao nhất để giải quyết tranh chấp giữa các bên. Việc thanh toán, quyết toán đối
với các gói thầu: Gói thầu số 2 (thi công xây dựng hạng mục số 1, 2: khối khám,
điều trị ngoại trú, khối hành chính và điều trị nội trú); Gói thầu số 3 (thi
công xây dựng hạng mục số 3: khối nội trú 2); Gói thầu số 4 (thi công xây dựng
hạng mục số 4, 5: Trung tâm nghiệp vụ kỹ thuật và khối truyền nhiễm) công trình
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết
giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và
không trái với Hồ sơ mời thầu.

Ban Quản lý dự án 1 – tỉnh Sóc Trăng căn cứ ý
kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD, D06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *