Tải Công văn 26/BXD-VLXD năm 2015 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 26/BXD-VLXD năm 2015 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 26/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Lê Văn Tới
Ngày ban hành: 30/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 26/BXD-VLXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 26/BXD-VLXD năm 2015 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 26/BXD-VLXD
V/v hướng dẫn xuất khẩu
khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ
phần xây dựng Đông Hải Quảng Ninh

Bộ Xây dựng nhận được công
văn số 08/TT-CT ngày 11/6/2015 của Công ty cổ phần xây dựng Đông Hải Quảng Ninh
đề nghị hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng làm vật liệu xây dựng thông thường. Về
vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 5, Thông tư số 04/2012/TT- BXD ngày
20/9/2012 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu
xây dựng, Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản của Doanh nghiệp tự khai thác và chế biến
khoáng sản khi xuất khẩu phải có Giấy tờ chứng minh nguồn gốc khoáng sản là bản
sao công chứng giấy phép khai thác khoáng sản và giấy chứng nhận đầu tư dự án
chế biến khoáng sản.

Ngày 13/02/2014, Ủy ban nhân
dân tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 312/GP-UBND cho phép
Trại giam Quảng Ninh được quản lý mỏ đá và liên kết với Công ty cổ phần xây dựng
Đông Hải Quảng Ninh khai thác và chế biến đá làm vật liệu xây dựng tại xã Thống
Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh với công suất 100.000 m3/năm. Vì vậy,
Công ty cổ phần xây dựng Đông Hải Quảng Ninh được phép xuất khẩu sản phẩm đá
làm vật liệu xây dựng khi đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng
sản theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012.

Trên đây là ý kiến của Bộ
Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng của Công
ty cổ phần xây dựng Đông Hải Quảng Ninh./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c)
– Tổng cục Hải quan;
– Chi cục Hải quan Quảng Ninh;
– Lưu: VT, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Lê Văn Tới

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *