Tải Công văn 242/BXD-KHCN năm 2015 hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật trong công nghệ Sàn Dày Sườn do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 242/BXD-KHCN năm 2015 hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật trong công nghệ Sàn Dày Sườn do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 242/BXD-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trung Hoà
Ngày ban hành: 04/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 242/BXD-KHCN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 242/BXD-KHCN năm 2015 hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật trong công nghệ Sàn Dày Sườn do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 242/BXD-KHCN
V/v hướng
dẫn sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật trong công nghệ Sàn Dày Sườn

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty CP tư vấn đầu tư và
xây dựng CDCC

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 119/CV-CDCC ngày
30/3/2015 của Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng CDCC về việc hướng dẫn sử dụng
tiêu chuẩn kỹ thuật trong công nghệ mới Sàn Dày Sườn. Sau khi nghiên cứu
văn bản và tài liệu kèm theo, Bộ xây dựng có ý kiến như
sau:

1. Công nghệ Sàn Dày Sườn được nêu trong tài liệu thực chất là giải pháp kết
cấu bê tông cốt thép sàn sườn toàn khối kiểu ô cờ. Đây là giải pháp kết cấu
thông thường đã được sử dụng nhiều trong thực tế và được thiết kế theo các tiêu
chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép hiện hành.

2. Khi áp dụng giải pháp kết cấu này trong dự án đầu tư xây dựng công
trình, chủ đầu tư và nhà thầu thiết kế phải tuân thủ các quy định về thẩm tra,
thẩm định thiết kế và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan trong lĩnh
vực hoạt động xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty
CP tư vấn đầu tư và xây dựng CDCC nghiên cứu,
thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTr. Lê Quang Hùng (để b/c);
– Lưu: VT, KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Trung Hòa

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *