Tải Công văn 241/BXD-KHCN năm 2017 hướng dẫn về tiêu chuẩn thiết kế, thi công hệ thống thoát nước căn hộ do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 241/BXD-KHCN năm 2017 hướng dẫn về tiêu chuẩn thiết kế, thi công hệ thống thoát nước căn hộ do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 241/BXD-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Hoàng Quang Nhu
Ngày ban hành: 23/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 241/BXD-KHCN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 241/BXD-KHCN năm 2017 hướng dẫn về tiêu chuẩn thiết kế, thi công hệ thống thoát nước căn hộ do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 241/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn về tiêu chuẩn thiết kế, thi
công hệ thống thoát nước căn hộ


Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2017

 

Kính
gửi:
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
161 B/CV-TĐ-B8 ngày 24/4/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô đề
nghị hướng dẫn về tiêu chuẩn thi công hệ thống thoát nước khu vực căn hộ. Sau
khi nghiên cứu hồ sơ gửi kèm, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về thiết kế kỹ thuật hệ thống cấp
thoát nước trong nhà tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật dưới đây:

Quy chuẩn Hệ thống cấp thoát nước
trong nhà và công trình ban hành theo Quyết định số 47/1999/QĐ-BXD ngày 21/12/1999
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tiêu chuẩn TCVN 4513-1988 Cấp nước
bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn TCVN 4474-1987 Thoát nước bên trong –
Tiêu chuẩn thiết kế

Trong các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật hiện hành không có quy định bắt buộc đường ống kỹ thuật (ống đứng thoát
nước tại vị trí ban công) phải đặt trong hộp kỹ thuật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công
ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục HTKT;
– TT Lê Quang Hùng (Để b/c)
– Lưu: VT, KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG


Hoàng Quang Nhu

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *