Tải Công văn 24/BXD-QLN năm 2015 về việc xác lập sở hữu toàn dân đối với trường hợp nhà vắng chủ hiện nay nhà cũ đã bị tháo dỡ xây dựng lại do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 24/BXD-QLN năm 2015 về việc xác lập sở hữu toàn dân đối với trường hợp nhà vắng chủ hiện nay nhà cũ đã bị tháo dỡ xây dựng lại do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 24/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 18/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 24/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 24/BXD-QLN năm 2015 về việc xác lập sở hữu toàn dân đối với trường hợp nhà vắng chủ hiện nay nhà cũ đã bị tháo dỡ xây dựng lại do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 24/BXD-QLN
V/v: xác lập sở hữu
toàn dân đối với trường hợp nhà vắng chủ hiện nay nhà cũ đã bị tháo dỡ xây
dựng lại

Hà nội, ngày 18 tháng 5 năm 2015.

 

Kính
gửi:
Sở Xây dựng
tỉnh Gia Lai

Bộ Xây dựng nhận được công văn số
246/SXD-QLN ngày 25/4/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị cho ý kiến về
việc xác lập sở hữu toàn dân đối với trường hợp nhà do Nhà nước quản lý nhưng
hiện nay diện tích nguyên thủy đã bị dỡ bỏ, cải tạo, xây dựng lại. Sau khi
nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Đối với nhà thuộc diện vắng chủ, cải
tạo nhà đất cho thuê mà Nhà nước đã có văn bản quản lý, đã bố trí sử dụng nhưng
đến nay diện tích nguyên thủy đã bị dỡ bỏ, cải tạo, xây dựng lại nhà ở mới (bao
gồm cả trường hợp cải tạo, xây dựng lại bằng vốn ngân sách hoặc vốn tự có) thì
không phải ban hành quyết định xác lập sở hữu toàn dân. Việc quản lý các nhà
này phải thực hiện theo nguyên tắc: trường hợp là nhà ở thì quản lý theo quy
định pháp luật về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, trường hợp không
phải là nhà ở thì quản lý theo quy định pháp luật về quản lý tài sản thuộc sở
hữu Nhà nước.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng báo
cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai để thực hiện theo quy định./ .

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VP, QLN(3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *