Tải Công văn 2368/BXD-VLXD năm 2018 hướng dẫn xuất khẩu đá vôi của Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 2368/BXD-VLXD năm 2018 hướng dẫn xuất khẩu đá vôi của Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 2368/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành: 24/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 2368/BXD-VLXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 2368/BXD-VLXD năm 2018 hướng dẫn xuất khẩu đá vôi của Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2368/BXD-VLXD
V/v hướng dẫn xuất khẩu đá vôi của Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 23.09/CV-ĐNA ngày 23/9/2018 của Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á về việc hướng dẫn xuất khẩu đá vôi có hàm lượng CaCO3 ≥ 85% với kích cỡ hạt từ 10 ÷ 90mm của Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á theo khối lượng hợp đồng đã ký. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 20/9/2018, Bộ Xây dựng có văn bản số 2362/BXD-VLXD hướng dẫn Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á xuất khẩu đá vôi theo khối lượng hợp đồng đã ký không thuộc đối tượng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và tình hình thực tiễn của công ty, Bộ Xây dựng thống nhất hướng dẫn Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á được tiếp tục xuất khẩu đá vôi có hàm lượng CaCO3 ≥ 85% với kích cỡ từ 10 ÷ 90mm với khối lượng còn lại theo hợp đồng đã ký là 816.740 tấn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu đá vôi của Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục Hải quan;
– Cục Hải quan Quảng Ninh;
– Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Sinh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *