Tải Công văn 236/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 236/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 236/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 14/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 236/BXD-VLXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 236/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 236/BXD-VLXD
V/v: hướng dẫn xuất
khẩu cát nhiễm mặn

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và
Tư vấn đầu tư Quốc Bảo

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
về quy định xuất khẩu khoáng sản, xử lý hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tồn đọng và
công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản tại Thông báo số
407/TB-VPCP ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có Quyết
định số 61/QĐ-BXD ngày 17/01/2013 về Thành lập Đoàn kiểm tra cát nhiễm mặn tận
thu từ các dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại các cửa sông giáp biển để
xuất khẩu.

Đoàn kiểm tra đã xem xét hồ sơ dự án, kiểm tra thực tế, có
buổi làm việc với đại diện UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và thống nhất về việc xuất
khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án “Nạo vét khu nước dự kiến phát triển Khu
neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Bến Lội-Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu” của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Tư vấn đầu tư Quốc Bảo
(tại Biên bản làm việc 01/BB-ĐKT ngày 17/01/2014)

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và ý kiến của UBND tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu tại công văn số 09/UBND-VP ngày 03/01/2014 và Quyết định số 344/QĐ-UBND
ngày 13/02/2014 về Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án, Bộ
Xây dựng thống nhất việc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Tư vấn đầu tư Quốc
Bảo làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên với khối lượng
tối đa 213.000 m3 (Hai trăm mười ba nghìn mét khối), trong khoảng thời gian từ
nay đến ngày 31/8/2014. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự
giám sát và đề xuất của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến
bằng văn bản về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trong thời gian sau
ngày 31/8/2014.

Trước khi tiến hành nạo vét, Công ty TNHH Thương mại Xây
dựng và Tư vấn đầu tư Quốc Bảo phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn
theo đúng quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét,
công suất nạo vét, vị trí và có toạ độ nạo vét….) và hoàn tất các thủ tục và
tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tiến hành thực
hiện dự án, Công ty phải thực hiện đúng các phương án nạo vét được cơ quan chức
năng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chấp thuận.

Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm mặn, Công ty TNHH Thương
mại Xây dựng và Tư vấn đầu tư Quốc Bảo phải thực hiện theo đúng quy định về hồ
sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây
dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Công ty TNHH
Thương mại Xây dựng và Tư vấn đầu tư Quốc Bảo có trách nhiệm định kỳ báo cáo
UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bộ Xây dựng về khối lượng và tình hình xuất khẩu
cát nhiễm mặn 3 tháng/01 lần, trước ngày 25 của tháng báo cáo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu cát nhiễm
mặn tận thu từ Dự án “Nạo vét khu nước dự kiến phát triển Khu neo đậu tránh trú
bão cho tàu cá cửa Bến Lội-Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”.
Đề nghị Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Tư vấn đầu tư Quốc Bảo thực hiện
theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
– Tổng cục Hải quan;
– Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
– L­u: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *