Tải Công văn 23/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn thực hiện Thông tư 06/2016/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 23/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn thực hiện Thông tư 06/2016/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 23/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 03/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 23/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 23/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn thực hiện Thông tư 06/2016/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——–

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 23/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 06/2016/TT-BXD
ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng


Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2017

 

Kính
gửi:
Quỹ Phát triển đất tỉnh Hưng Yên

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
29/KHNV-QPTĐ ngày 03/02/2017 của Quỹ phát triển đất tỉnh Hưng Yên đề nghị hướng
dẫn một số điểm quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây
dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến
như sau:

Theo quy định tại điểm
c, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD, lãi vay trong thời gian xây
dựng thuộc chi phí khác trong tổng mức đầu tư của Dự án. Chi phí ứng vốn từ quỹ
phát triển đất đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực đất đấu giá
tương tự lãi vay trong thời gian xây dựng và được tính vào trong tổng mức đầu
tư của dự án, bao gồm cả dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Quỹ
phát triển đất tỉnh Hưng Yên thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD, Tr3.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *