Tải Công văn 229/BXD-VLXD hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 229/BXD-VLXD hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 229/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 08/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 229/BXD-VLXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 229/BXD-VLXD hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số:
229/BXD-VLXD
V/v hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Công
ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ngọc Việt

Thực
hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về quy định xuất khẩu
khoáng sản, xử lý hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tồn đọng và công tác quản lý nhà
nước đối với các hoạt động khoáng sản tại Thông báo số 407/TB-VPCP ngày
17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 61/QĐ-BXD
ngày 17/01/2013 về Thành lập Đoàn kiểm tra cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án
nạo vét khơi thông luồng lạch tại các cửa sông giáp biển để xuất khẩu.

Đoàn
kiểm tra đã xem xét hồ sơ dự án, kiểm tra thực tế và có buổi làm việc với UBND
tỉnh Quảng Ngãi và thống nhất về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu tại dự án
nạo vét khơi thông luồng lạch khu vực Cửa Đại, xã Nghĩa An và Nghĩa Phú, huyện
Tư nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi có tận thu cát nhiễm mặn của Công ty TNHH Sản xuất
Thương mại và Dịch vụ Ngọc Việt (tại Biên bản làm việc 01/BB-ĐKT ngày
01/02/2013).

Trên
cơ sở báo cáo của Đoàn kiểm tra và kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại công
văn số 300/UBND-NNTN ngày 22/01/2013, Bộ Xây dựng đồng ý cho phép Công ty TNHH
Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ngọc Việt làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn
tận thu từ các dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại khu vực Cửa Đại, xã
Nghĩa An và Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi với khối lượng tối đa
1.000.000 m3 (một triệu mét khối), trong khoảng thời gian từ nay đến
ngày 30/6/2013. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám
sát và đề xuất của UBND Tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản
về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án cho phép xuất khẩu trong thời gian
sau ngày 30/6/2013.

Trước
khi tiến hành nạo vét, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ngọc Việt
phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật khoáng
sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất nạo vét, vị trí và có tọa
độ nạo vét…) và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trong
quá trình xuất khẩu cát nhiễm mặn, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ
Ngọc Việt phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại
Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu
khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ
Ngọc Việt có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi và Bộ Xây dựng về khối
lượng và tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn 3 tháng/01 lần và gửi về trước ngày
25 của tháng báo cáo.

Trên
đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét khơi
thông luồng lạch của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ngọc Việt./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– UBND tỉnh Quảng Ngãi;
– Tổng cục Hải quan;
– Chi cục Hải quan Quảng Ngãi; Đà Nẵng;
– Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *