Tải Công văn 224/BXD-VLXD năm 2014 xác nhận ngành, nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 224/BXD-VLXD năm 2014 xác nhận ngành, nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 224/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 12/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 224/BXD-VLXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 224/BXD-VLXD năm 2014 xác nhận ngành, nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 224/BXD-VLXD
V/v xác nhận ngành, nghề kinh doanh thuộc
lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Hà Nội, ngày
12 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Công
ty CP cửa sổ nhựa Châu Âu

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 162/EW ngày 03/01/2014
và các hồ sơ đính kèm của Công ty CP cửa sổ nhựa Châu Âu về việc xin xác nhận
ngành, nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ Xây
dựng có ý kiến như sau:

1. Công ty CP Cửa sổ nhựa Châu Âu (tiền thân là
Công ty TNHH Cửa sổ nhựa Châu Âu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, theo
Giấy phép đầu tư số 25/GP-VP ngày 29/8/2002 do UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp) được
Ban quản lý các Khu công nghiệp Hà nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư số
012032000287, chứng nhận thay đổi lần thứ 10 ngày 24/09/2012 với ngành nghề sản
xuất là các loại cửa sổ, cửa ra vào và tấm ngăn từ nguyên liệu cao cấp như uPVC
hoặc composit cao cấp, nhôm hoặc thép hay vật liệu khác.

2. Công ty có quy trình sản xuất khép kín, đặc
biệt là công đoạn tạo hộp kính để bơm khí trơ và có bổ sung hạt hút ẩm để không
cho khí ẩm ngưng tụ bên trong hộp kính đồng thời hệ thống hàn tự động 4 đầu kết
nối các thanh profile, hệ thống lắp gioăng và phụ kiện hiện đại tăng độ kín
khít, vì vậy sản phẩm do công ty sản xuất có tính cách âm, cách nhiệt.

3. Các loại cửa sổ, cửa ra vào và tấm ngăn các
loại từ nguyên liệu cao cấp như uPVC hoặc composit cao cấp, nhôm hoặc thép hay
vật liệu khác là sản phẩm đầu ra của công ty nhưng là vật liệu đầu vào cho các
công trình, dự án xây dựng khác như xây dựng nhà, xưởng, văn phòng, tòa nhà,
cao ốc…

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005; Căn cứ theo
Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi
hành luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày
22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Đầu tư; Căn cứ quy trình công nghệ sản xuất cửa sổ, cửa ra vào và tấm ngăn
thì các loại cửa sổ, cửa ra vào và tấm ngăn từ nguyên liệu cao cấp như uPVC hoặc
composit cao cấp, nhôm hoặc thép hay vật liệu khác do công ty sản xuất có tính
cách âm, cách nhiệt và cũng là vật liệu mới, vật liệu thay thế gỗ.

Bộ Xây dựng xác nhận: Ngành nghề sản xuất của
Công ty CP cửa sổ nhựa Châu Âu thuộc ngành nghề, lĩnh vực được ưu đãi tại mục 1, phần I, Danh mục B, Phụ lục số 1 Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu
tư Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Trên đây ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty CP cửa
sổ nhựa Châu Âu làm thủ tục với các Ngành và cơ quan chức năng để được hưởng ưu
đãi đầu tư theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Khoa học và Công Nghệ;
– Bộ Tài Chính;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Lưu VP, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *