Tải Công văn 222/BXD-QLN năm 2014 về hoạt động cho thuê lại bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 222/BXD-QLN năm 2014 về hoạt động cho thuê lại bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 222/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 12/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 222/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 222/BXD-QLN năm 2014 về hoạt động cho thuê lại bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 222/BXD-QLN
V/v: hoạt động cho thuê lại bất động sản
của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Hà Nội, ngày
12 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6805/UBND-ĐT
ngày 18/12/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cho ý
kiến hướng dẫn, làm rõ nội dung về phạm vi kinh doanh bất động sản
của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp
luật kinh doanh bất động sản. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như
sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều
10 của Luật Kinh doanh bất động sản, hoạt động kinh doanh theo hình
thức thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại không thuộc phạm vi
hoạt động kinh doanh bất động sản của tổ chức và cá nhân nước
ngoài.

Theo quy định tại Khoản 1
Điều 10 và Điểm b Khoản 1 Điều 18 của Luật Kinh doanh bất động sản
thì: tổ chức nước ngoài được thực hiện tạo lập nhà, công trình xây
dựng để kinh doanh theo hình thức đầu tư cải tạo, sửa chữa nhà, công
trình xây dựng có sẵn; tuy nhiên, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải
thực hiện việc kinh doanh nhà, công trình xây dựng đã được đầu tư,
tạo lập phù hợp phạm vi cho phép của pháp luật; trường hợp tổ chức
nước ngoài thuê nhà, công trình xây dựng để cải tạo, sửa chữa và sau
đó cho thuê lại (không trực tiếp khai thác sử dụng) không thuộc phạm
vi hoạt động kinh doanh bất động sản được thực hiện theo quy định của
Luật Kinh doanh bất động sản.

Hiện nay Bộ Xây dựng đang sửa Luật Kinh
doanh bất động sản theo hướng mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh
của tổ chức, cá nhân nước ngoài được thực hiện hoạt động kinh doanh
thuê bất động sản để cho thuê lại. Sau khi Luật kinh doanh bất động
sản sửa đổi được thông qua sẽ tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức, cá
nhân nước ngoài được thực hiện các hoạt động kịnh doanh bất động
sản nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ủy
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Cục QLN (2b).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *