Tải Công văn 22/BXD-QLN năm 2014 trả lời việc xác lập sở hữu toàn dân căn nhà 80 Lý Thường Kiệt- Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 22/BXD-QLN năm 2014 trả lời việc xác lập sở hữu toàn dân căn nhà 80 Lý Thường Kiệt- Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 22/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 10/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 22/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 22/BXD-QLN năm 2014 trả lời việc xác lập sở hữu toàn dân căn nhà 80 Lý Thường Kiệt- Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 22/BXD-QLN
V/v: Trả
lời công văn của Sở Xây dựng Hà Nội

Hà Nội, ngày 10 tháng 4
năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hà
Nội

Ngày 28/02/2014, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội có công
văn số 1134/SXD-PC đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc xác lập sở hữu toàn
dân căn nhà 80 Lý Thường Kiệt- Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ
Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo báo cáo tại văn bản của Sở thì căn nhà 80 Lý
Thường Kiệt- Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội là nhà vắng chủ, nhà nước đã quản lý, bố
trí sử dụng từ năm 1956 đến nay. Vì vậy, theo quy định của pháp luật thì căn
nhà này thuộc sở hữu nhà nước.

Tuy nhiên, từ năm 1991 ngôi nhà nêu trên đã được Ủy
ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép công ty Dịch vụ và Du lịch Đường sắt phá
dỡ nhà cũ để xây dựng Khách sạn công nhân Đường sắt bằng nguồn vốn tự có của
công ty. Riêng diện tích đất, công ty ký hợp đồng thuê với nhà nước. Vì vậy,
không phải ban hành quyết định xác lập sở hữu toàn dân đối với nhà đất tại 80
Lý Thường kiệt- Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội./.

 

 

Nơi nhận:

Như trên;
– TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
– Lưu: VT, QLN
(2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *