Tải Công văn 218/BXD-VLXD cho phép xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 218/BXD-VLXD cho phép xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 218/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 07/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 218/BXD-VLXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 218/BXD-VLXD cho phép xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 218/BXD-VLXD
V/v cho phép xuất
khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty TNHH Alliance Minerals Việt
Nam.

Bộ Xây dựng nhận được báo cáo số 104/UBND-CN ngày 18/01/2013
của UBND tỉnh Yên Bái về việc đề nghị cho phép xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối
tồn kho của các doanh nghiệp.

Thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Tấn Dũng về quy định xuất khẩu khoáng sản, xử lý hồ sơ hoạt động khoáng sản tồn
đọng và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản tại văn bản
số 407/TB-VPCP ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có Quyết
định số 60/QĐ-BXD ngày 17/01/2013 về việc Thành lập Đoàn kiểm tra xác định khối
lượng đá hoa trắng dạng khối tồn kho của các doanh nghiệp và cho phép làm thủ
tục xuất khẩu (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra).

Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế để xác định đá khối tồn
kho của Công ty TNHH Alliance Minerals Việt Nam (đá khối được khai thác theo
giấy phép Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty TNHH Thương mại và sản
xuất Hùng Đại Dương). Đoàn kiểm tra có buổi làm việc với UBND tỉnh Yên Bái để
thống nhất khối lượng đá khối của Công ty TNHH Alliance Minerals Việt Nam (tại
Biên bản làm việc số 02/BB-ĐKT ngày 25/01/2013 của Đoàn Kiểm tra và UBND tỉnh
Yên Bái).

Trên cơ sở báo cáo của Đoàn kiểm tra và kiến nghị của UBND
tỉnh Yên Bái, Bộ Xây dựng đồng ý cho phép Công ty TNHH Alliance Minerals Việt
Nam làm thủ tục xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối đã tách khỏi moong khai thác
với khối lượng tồn kho là 1.256 m3.

Riêng đối với khối lượng 17.926 m3 đã khoan cắt,
chưa tách khỏi moong, theo Doanh nghiệp báo cáo đã phải chi phí khoảng 80% so
với giá thành khai thác đá khối thành phẩm, vì vậy để tạo điều kiện cho doanh
nghiệp giảm bớt khó khăn về tài chính, Bộ Xây dựng đồng ý cho phép Công ty được
xuất khẩu trước 6.000 m3. Khối lượng đá còn lại sẽ được xem xét sau khi
Công ty có báo cáo về tình hình đá khối đã xuất khẩu và có sự kiểm tra của các
cơ quan liên quan.

Trong quá trình xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối Công ty
TNHH Alliance Minerals Việt Nam phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất
khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về
Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Công ty TNHH Alliance
Minerals Việt Nam có trách nhiệm báo cáo về Bộ Xây dựng tình hình xuất khẩu đá
khối tồn kho 6 tháng/ 1 lần để Bộ kịp thời nắm bắt tình hình.

Trong thời gian được xuất khẩu hàng tồn kho, Công ty không
được tiếp tục khoan, cắt, khai thác đá khối ngoài số liệu đã báo cáo ở trên. Đề
nghị Công ty báo cáo để UBND tỉnh Yên Bái giám sát chặt chẽ việc thực hiện khai
thác và xuất khẩu đá khối theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc cho phép xuất
khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho của Công ty TNHH Alliance Minerals Việt
Nam./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– UBND tỉnh Yên Bái;
– Tổng cục Hải quan;
– Chi cục Hải quan Yên Bái; Hải Phòng;
– Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *