Tải Công văn 215/BXD-QLN năm 2018 quy định về đánh và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 215/BXD-QLN năm 2018 quy định về đánh và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 215/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 18/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 215/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 215/BXD-QLN năm 2018 quy định về đánh và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 215/BXD-QLN
V/v: Trả lời ông Lâm Hà – Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hồng Hà

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 8429/VPCP-ĐMDN ngày 05/9/2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của Ông Lâm Hà – Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Hồng Hà 166 Trương Định, phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh liên quan đến việc thực hiện quy định của pháp luật về đánh và gắn biển số nhà trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hiện nay, việc đánh số và gắn biển số nhà bao gồm cả căn hộ chung cư được thực hiện theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà (gọi tắt là Quy chế 05).

Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 của Quy chế 05 thì căn cứ vào các nội dung của Quy chế này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định cụ thể về đánh số và gắn biển snhà trên địa bàn.

Do vậy, việc Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh là đúng thẩm quyền theo quy định của Quy chế 05.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của Quy chế 05, Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn để Ủy ban nhân dân cấp quận xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn theo quy định.

Do vậy, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì đề nghị Ông Lâm Hà liên hệ với Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn nơi có dự án để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đối với kiến nghị của Ông Lâm Hà, đề nghị Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổng hợp để trả lời công dân theo quy định./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
– Thứ trư
ng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
– Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh;
– Trung tâm thông tin (để t/hợp);
– Lưu: VT, QLN
(2b).

TL. B TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TỜNG BT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Trọng Ninh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *