Tải Công văn 192/BTNMT-TCMT năm 2014 đẩy mạnh công tác tuyên truyền không buôn bán, tiêu thụ, sử dụng các loại động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 192/BTNMT-TCMT năm 2014 đẩy mạnh công tác tuyên truyền không buôn bán, tiêu thụ, sử dụng các loại động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 192/BTNMT-TCMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 20/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 192/BTNMT-TCMT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 192/BTNMT-TCMT năm 2014 đẩy mạnh công tác tuyên truyền không buôn bán, tiêu thụ, sử dụng các loại động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN

MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 192/BTNMT-TCMT
V/v Đẩy mạnh công tác tuyên truyền không buôn
bán, tiêu thụ, sử dụng các loại động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

Hà Nội, ngày 20
tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ
Tài chính

Tại Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 06 năm
2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Chủ động ứng phó với
biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, Ban
chấp hành Trung ương đã chỉ đạo cần “Bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật
hoang dã” và đề ra giải pháp “Tăng cường công tác thông tin, tuyên
truyền, tạo dư luận xã hội lên án và thống nhất nhận thức về việc phải xử lý
nghiêm các hành vi sử dụng lãng phí tài nguyên, đốt phá rừng, gây ô nhiễm môi
trường, săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã”, đặc biệt trong dịp Tết
Nguyên đán và trong dài hạn. Nhằm triển khai Nghị quyết này, Bộ Tài nguyên và
Môi trường đề nghị các Bộ, ngành và địa phương:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp
luật về bảo vệ động vật hoang dã theo quy định tại Luật Đa dạng sinh học, Luật
Bảo vệ và Phát triển rừng, Nghị định số 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12
tháng 11 năm 2013 về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh
mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ…) và các Công ước quốc tế mà
Việt Nam là thành viên như Công ước Đa dạng sinh học, Công ước về buôn bán quốc
tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; đặc biệt không mua, bán, sử
dụng, tặng hay nhận quà biếu là động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm và các sản
phẩm của chúng;

2. Chỉ đạo các tổ chức Đảng, cơ quan chức năng như
kiểm lâm, quản lý thị trường, hải quan, biên phòng, công an,…tổ chức thực hiện
tốt Hướng dẫn số 98/HD-BTGTW ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Trung
ương về công tác tuyên truyền việc thực hiện không buôn bán, tiêu thụ bất hợp
pháp về động vật, thực vật hoang dã;

3. Tăng cường phối hợp liên ngành tổ chức kiểm tra,
kiểm soát thường xuyên và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ
các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm;

4. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân
cam kết không buôn bán, tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm
và thông báo các hành vi vi phạm tới cơ quan chức năng;

5. Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về
Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 12.

Bộ Tài nguyên và Môi trường mong nhận được sự phối
hợp chặt chẽ của quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
– Lưu: VT, TCMT.300

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Cách Tuyến

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *