Tải Công văn 19/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 19/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 19/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 31/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 19/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 19/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 19/BXD-QLN
V/v: Hướng dẫn thực hiện quy định của pháp
luật về nhà ở.

Hà Nội, ngày
31 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Công
ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà

Ngày 28/2/2014, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng
và phát triển đô thị Sông Đà có văn bản số 15/CV-KHĐT đề nghị không áp dụng
cách tính diện tích căn hộ nhà ở xã hội đối với dự án 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà
Nội theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/2/2014 sửa đổi, bổ
sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây
dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23
tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà
ở (sau đây gọi tắt là Thông tư số 03/2014/TT-BXD). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng
có ý kiến như sau:

1. Diện tích căn hộ nhà ở xã hội được tính theo
diện tích sử dụng (diện tích thông thủy) và được ghi rõ trong hợp đồng mua bán
căn hộ nhà ở xã hội theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BXD. Chủ đầu tư
xây dựng nhà ở xã hội không được tính các ưu đãi của Nhà nước (về tiền sử dụng
đất, thuế…) vào giá bán căn hộ. Lợi nhuận định mức của toàn bộ dự án không được
vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư. Trường hợp giá bán nhà ở xã hội đã được cơ
quan có thẩm quyền thẩm định trên cơ sở cách tính tim tường thì chủ đầu tư thỏa
thuận lại với người mua để quy đổi lại theo cách tính thông thủy cho phù hợp.

2. Theo quy định tại Điều 3 của
Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 hướng dẫn việc xác định các đối
tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của
Chính phủ thì chỉ có trường hợp mua, thuê mua nhà ở thương mại phải đáp ứng điều
kiện có diện tích nhỏ hơn 70m2 và giá bán dưới 15 triệu đồng/m2. Đối với trường
hợp mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì Chính phủ không quy định giá bán trần,
tuy nhiên doanh nghiệp phải tính toán phương án thiết kế và công nghệ thi công,
vật liệu xây dựng… để đảm bảo giá bán ở mức thấp nhất, đáp ứng được khả năng
thanh toán của người thu nhập thấp và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc áp dụng
quy định pháp luật về cách tính diện tích căn hộ chung cư tại dự án nhà ở xã hội
tại 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. Đề nghị Công ty Công ty cổ phần đầu tư xây dựng
và phát triển đô thị Sông Đà nghiên cứu, thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);
– Lưu: QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *