Tải Công văn 183/BXD-KTXD năm 2013 về chi phí lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 183/BXD-KTXD năm 2013 về chi phí lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 183/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 30/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 183/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 183/BXD-KTXD năm 2013 về chi phí lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 183/BXD-KTXD
V/v chi phí lập báo cáo kinh tế – kỹ
thuật sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình.

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

 

Kính
gửi:
Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số
926/SXD-QLHĐXD ngày 15/11/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La về chi phí lập báo
cáo kinh tế – kỹ thuật sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình. Bộ Xây dựng có
ý kiến như sau:

Chi phí lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật
được hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây
dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công
trình. Trường hợp khi lập dự án đầu tư và lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật sử dụng
thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành thì điều chỉnh
định mức chi phí với hệ số K=0,8 như quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD .

Sở Xây dựng tỉnh Sơn La căn cứ ý kiến
nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Sơn

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *