Tải Công văn 182/BXD-KTXD năm 2014 về giá bồi thường nhà, công trình trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 182/BXD-KTXD năm 2014 về giá bồi thường nhà, công trình trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 182/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 24/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 182/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 182/BXD-KTXD năm 2014 về giá bồi thường nhà, công trình trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 182/BXD-KTXD
V/v: giá bồi thường nhà, công trình trong
công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư.

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Sở
Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1512/SXD-KT
ngày 05/12/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đề nghị hướng dẫn về cách xác định
giá nhà, công trình trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái
định cư. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều
24 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung
về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư,
thì giá xây dựng mới nhà, công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo
quy định của Chính phủ. Như vậy, thẩm quyền ban hành “giá xây dựng mới nhà,
công trình” là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, khi tính toán giá xây dựng mới
nhà, công trình để thực hiện công tác bồi thường, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk (là
cơ quan tham mưu của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk) cần đưa ra hướng dẫn áp dụng
và cách tính toán diện tích sử dụng (m2 sử dụng) cho phù hợp với giá của từng
loại nhà, công trình trong bảng giá xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như:
giá nhà ở 1 tầng (xây bằng gạch thủ công) được tính toán trên cơ sở diện tích sử
dụng hay diện tích xây dựng, … vì mỗi một cách tính toán sẽ đưa đến một đơn
giá cho một đơn vị diện tích công trình (m2) khác nhau; việc quy định cách tính
diện tích nhà, công trình phải phù hợp với Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 và các
văn bản hướng dẫn dưới thi hành Luật.

Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk căn cứ ý kiến trên để tổ
chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Sơn

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *