Tải Công văn 18/BXD-VLXD hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm đá ốp lát được khai thác, chế biến từ mỏ đá xây dựng Soklu 6, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 18/BXD-VLXD hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm đá ốp lát được khai thác, chế biến từ mỏ đá xây dựng Soklu 6, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 18/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Lê Văn Tới
Ngày ban hành: 13/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 18/BXD-VLXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 18/BXD-VLXD hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm đá ốp lát được khai thác, chế biến từ mỏ đá xây dựng Soklu 6, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 18/BXD-VLXD
V/v: hướng dẫn xuất
khẩu các sản phẩm đá ốp lát được khai thác, chế biến từ mỏ đá xây dựng Soklu
6, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 26/CIC5-TCHC ngày 10/01/2013
của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 về việc đề nghị hướng dẫn xuất khẩu các
sản phẩm đá ốp lát được khai thác, chế biến từ mỏ đá xây dựng Soklu 6, xã Quang
Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (có danh mục kích thước đá kèm theo). Về
vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 được Ủy ban nhân dân
tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép khai thác mỏ đá xây dựng Soklu 6, ấp Nguyễn Huệ, xã
Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (tại Quyết định số 1072 QĐ-UBND
ngày 19/4/2012). Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 đã đầu tư cơ sở chế biến
đá ốp lát với nguồn nguyên liệu được khai thác từ mỏ đá xây dựng Soklu 6, xã
Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số
377/QĐ-CIC5-HĐQT ngày 30/5/2012 của Hội đồng quản trị).

Sản phẩm đá ốp lát được khai thác, chế biến từ mỏ đá xây
dựng nêu trên có chiều dày ≤ 100 mm
của
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5
không thuộc Danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng không được
phép xuất khẩu tại Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về
hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
Vì vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5
được phép xuất
khẩu những sản phẩm đá
ốp
lát khai thác từ mỏ đá xây dựng Soklu 6, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh
Đồng Nai theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất
khẩu các sản phẩm đá ốp lát của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5, đề nghị
Quý Công ty thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục Hải quan;

– Chi cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh
; Đồng Nai; Bà Rịa- Vũng Tàu;
Bình Dương;
– Lưu: VT, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG


Lê Văn Tới

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *