Tải Công văn 174/BXD-KTXD năm 2018 về hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 174/BXD-KTXD năm 2018 về hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 174/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 22/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 174/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 174/BXD-KTXD năm 2018 về hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 174/BXD-KTXD
V/v Hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Convest Land

Bộ Xây dựng nhận được các văn bản số 191217/CV-Convestland ngày 19/12/2017 của Công ty cổ phần Convest Land đề nghị hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Hợp đồng số 03/2016/HĐXL gửi kèm theo công văn số 191217/CV-Convestland là hợp đồng theo đơn giá cố định. Theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, việc thanh toán hợp đồng được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp đồng.

Vì vậy, trường hợp đơn giá trong hợp đồng không tách chi tiết ra phần vật tư, vật liệu đầu và nhân công lắp đặt để thanh toán thì việc các bên thanh toán tách riêng cho các chi phí mua sắm vât tư, vật liệu đầu vào là chưa phù hợp.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ: “Trường hợp trong kỳ thanh toán các bên chưa đủ điều kiện để thanh toán theo đúng quy định của hợp đồng (chưa có dữ liệu để điều chỉnh giá, chưa đủ thời gian để xác định chất lượng sản phẩm,…) thì có thể tạm thanh toán.”.

Như vậy, trong trường hợp để đảm bảo tiến độ thanh toán của hợp đồng, các bên có thể căn cứ vào khoản 4 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP để thương thảo bổ sung hợp đồng về tạm thanh toán cho phần vật tư, thiết bị (cáp điện, máy biến áp, tủ cầu dao phu tải RMU) mà nhà thầu đã mua như nêu tại văn bản số 191217/CV-Convestland sau khi được chủ đầu tư nghiệm thu chất lượng vật liệu, thiết bị đầu vào theo quy định của hợp đồng và hồ sơ thiết kế.

2. Về xử lý khối lượng phát sinh

Điểm 3 Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định, đối với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa có đơn giá trong hợp đồng, các bên tham gia hợp đồng phải thống nhất đơn giá để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện. Đơn giá xác định theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các thoả thuận trong hợp đồng.

Trường hợp các bên không thống nhất được đơn giá cho các công việc phát sinh ngoài phạm vi của hợp đồng đã ký kết, theo quy định tại điểm 1 Điều 28 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, nhà thầu được quyền từ chối thực hiện những công việc này. Khi đó, các khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng sẽ hình thành gói thầu mới; chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các khối lượng công việc này theo các quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần Convest Land thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Cục KTXD, Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *