Tải Công văn 17/BXD-VLXD hướng dẫn xuất khẩu cát vàng làm khuôn đúc, lọc nước do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 17/BXD-VLXD hướng dẫn xuất khẩu cát vàng làm khuôn đúc, lọc nước do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 17/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Lê Văn Tới
Ngày ban hành: 13/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 17/BXD-VLXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 17/BXD-VLXD hướng dẫn xuất khẩu cát vàng làm khuôn đúc, lọc nước do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 17/BXD-VLXD
V/v: hướng dẫn xuất khẩu cát vàng làm khuôn
đúc, lọc nước

Hà Nội, ngày
13 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi: Chi
nhánh Vicosimex miền Trung

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 121/VIC-MT
ngày 13/12/2013 của Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư
Việt Nam (Vicosimex miền Trung) về việc đề nghị hướng dẫn xuất khẩu cát vàng
làm khuôn đúc, lọc nước. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Dịch vụ
và Đầu tư Việt Nam đã đầu tư cơ sở chế biến tuyển rửa cát tại xã Tam Hiệp,
huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (theo Quyết định số 64/QĐ-UB ngày 20/5/1995 của
UBND tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng).

Theo công văn trên và Hồ sơ kèm theo của Chi
nhánh Vicosimex miền Trung, thì Doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua cát vàng từ các
đơn vị được UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép khai thác để chế biến tuyển rửa
làm cát khuôn đúc, lọc nước. Sản phẩm cát vàng làm cát khuôn đúc, lọc nước sau
khi chế biến, tuyển rửa, loại bỏ tạp chất, bùn sét đảm bảo hàm lượng SiO2 ≥ 95% có thể cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Theo quy định tại danh
mục, tiêu chuẩn chất lượng và điều kiện xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây
dựng (Phụ lục 1) của Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày ngày 20/9/2012 của Bộ Xây
dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (gọi tắt là Thông
tư 04), thì đối với sản phẩm cát vàng làm khuôn đúc, lọc nước (có hàm lượng SiO2
≥ 95%) thì được phép xuất khẩu. Đồng thời, Hồ sơ
xuất khẩu cát vàng làm khuôn đúc, lọc nước của Doanh nghiệp
phải tuân theo quy định tại Điều 5,
Thông tư 04.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng
dẫn xuất khẩu cát vàng làm cát khuôn đúc, lọc nước. Đề nghị Quý công ty thực
hiện việc xuất khẩu cát theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục Hải quan;
– Chí cục Hải quan Đà Nẵng; Quảng Nam;
– Lưu: VT, VLXD.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG


Lê Văn Tới

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *