Tải Công văn 167/BXD-KHCN năm 2017 giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 167/BXD-KHCN năm 2017 giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 167/BXD-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Hoàng Quang Nhu
Ngày ban hành: 18/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 167/BXD-KHCN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 167/BXD-KHCN năm 2017 giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 167/BXD-KHCN
V/v giải
pháp PCCC bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Liên danh nhà đầu tư Thành Long

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 06/CV-KT ngày
27/3/2017 của Liên danh nhà đầu tư Thành Long (đại diện là Công ty TNHH Xây dựng
Thành Hưng) về giải pháp bổ sung cho buồng thang bộ loại N3 thay thế buồng
thang bộ loại N1, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn
cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD
ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho
nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt
Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói
loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12. QCVN
06:2010/BXD), Liên danh nhà đầu tư Thành Long đã đề xuất luận chứng bổ sung để
thiết kế thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 cho công trình Khu biệt
thự suối Con Gái, xây dựng tại khu dân dụng Bắc Phú Cát, huyện Thạch Thất, TP.
Hà Nội và đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại văn bản số
1215/PCCC&CNCH-P6 ngày 23/3/2017. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 – QCVN
06:2010/BXD, Bộ Xây dựng đồng ý cho phép giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 – QCVN
06:2010/BXD để thiết kế loại thang bộ N3 thay thế loại thang N1 cho công trình
nêu trên theo đúng hồ sơ thiết kế các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát
PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 1215/PCCC&CNCH-P6.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Liên
danh nhà đầu tư Thành Long tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công
tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử
dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo
dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối
cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

 

 

Nơi nhận:
– Như
trên;
– TT Lê Quang Hùng (để b/c);
– Lưu VT, Vụ KHCN.

TL .BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Hoàng Quang Nhu

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *