Tải Công văn 160/BXD-HĐXD năm 2014 giới thiệu Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam tham gia tư vấn địa phương cho dự án xây dựng cơ sở 2 bệnh viện tuyến Trung ương do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 160/BXD-HĐXD năm 2014 giới thiệu Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam tham gia tư vấn địa phương cho dự án xây dựng cơ sở 2 bệnh viện tuyến Trung ương do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 160/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 23/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 160/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 160/BXD-HĐXD năm 2014 giới thiệu Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam tham gia tư vấn địa phương cho dự án xây dựng cơ sở 2 bệnh viện tuyến Trung ương do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——–

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 160/BXD-HĐXD
V/v: Giới thiệu
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam tham gia tư vấn
địa phương cho các dự án xây dựng cơ sở 2 bệnh viện tuyến TW.


Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Y Tế

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 597/CDC-KH ngày 31/12/2013
của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) đề nghị
Bộ Xây dựng giới thiệu Công ty CDC với Bộ Y tế để được tham gia thực hiện công
tác tư vấn địa phương cho các dự án xây dựng cơ sở 2 bệnh viện tuyến trung ương.
Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty CDC là doanh nghiệp tư vấn xây dựng có nhiều năm
kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực tư vấn xây dựng; đã tham gia thiết kế, thẩm
tra nhiều công trình xây dựng trên phạm vi toàn quốc, trong đó có nhiều công
trình thuộc lĩnh vực y tế như: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Nhà Quốc hội và Hội
trường Ba Đình (mới), Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Trụ sở Bộ Ngoại giao (mới),
Trung tâm vũ trụ Quốc gia, Trụ sở Cục Viễn thông, Trung tâm trị xạ Bệnh viện
Trung ương 108, Bệnh viện đa khoa Kiên Giang, Bệnh viện quốc tế Việt Mỹ, Viện Y
học biển Quốc gia,…

Được biết Bộ Y tế đang chuẩn bị triển khai thực hiện dự án
đầu tư xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại
tỉnh Hà Nam có quy mô hiện đại, Bộ Xây dựng trân trọng giới thiệu Công ty CDC
với Bộ Y tế để tham gia thực hiện công việc tư vấn địa phương cho các dự án
này.

Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Y tế xem xét, đánh giá điều kiện năng
lực và kinh nghiệm của Công ty CDC và tạo điều kiện để Công ty CDC tham gia với
tư cách là nhà thầu tư vấn địa phương cho các nhà thầu chính nước ngoài./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty CDC;
– Lưu: VT, HĐXD (NLĐ-04).

KT.
BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *